The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Välkommen till den slutgiltiga upplösningen av det västerländska tänkandet - förbannelsen är äntligen finito - så att vi kan börja bygga nytt


Publicerat 4 juni 2010, uppdaterat 13 juli 2012


Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här


När du tydligt kan se att den odiskutabla och absoluta grunden för vad staten, skola och universitet lär ut ÄR att du ska vara rädd; så att du bara vågar att lyda, får du fast mark under fötterna. Det du antagligen har misstänkt är helt rätt. Du har bara inte haft orden och de historiska sammanhangen tidigare.

När du får fakta blir dina aningar konkreta. Med historiska fakta kan du avslöja den ständiga propagandan som hysteriskt skrålar om att vi är fria och självständiga. Du kommer att se att det är meningen att vi ska vara tanke-, känslo- och handlingsförlamade. Att många tvekar att ta reda på fakta är ett utmärkt bevis på den påtvingade hjärntvättens onda cirkel.

I den västerländska kulturen har sanning inget värde; enbart vad makten erkänner eller godkänner som sanning har ett värde. När du bara ska lyda blir sanning värdelöst. Därför kan människor vanligen inte ta sig ut ur det nervösa lydnadsberoendet.

Nu, när det västerländska härvan snart är borta, kan vi börja att bygga en ny kultur och den västerländska civilisationen får en ny möjlighet. För du måste lära dig att skilja mellan de grunder som de antika grekerna byggde, som blev vår civilisation, och den nuvarande västerländska kulturen, eller det västerländska tänkandet som är i sin sista fas.

Den västerländska kulturen är helt enkelt en inskränkning av de antika grekernas budskap. Att du inte tydligt kan se, greppa eller uppfatta denna begränsning ÄR hjärntvätten. Jag uppmärksammar de lögner som hindrar dig att se och använda dig av vår civilisations verkliga grunder. Bedragarna har fått människor att tro att de begränsade möjligheterna, att tänka och förstå, är det enda sanna eller naturliga. Därför har förvirring, rädsla, oförmåga och låsning till struntprat blivit detsamma som kunskap och bildning.

Vi har sedan medeltiden levt i en värld som har styrts av religiösa ideal som med tiden har blivit allt mer osynliga eller suddiga. Idag utgår vi, självklart, ifrån att religion inte kan vara en grund för tänkande och vetenskap. Men som du kommer att se är det enkelt att påvisa att: det västerländska tänkandet baseras, än idag, på kyrkans dolda lydnadsgud. Det är därför inte alls frågan om vad som brukar kallas för konspiration. Även om det var en tydlig och brutal sammansvärjning från första början.

Men sedan har konspirationen, av sin egen inbillningskraft, blivit till vad vi tror är den enda möjliga sanningen. Det hör även till att den västerländska lydnadsbluffen har varit en lönsam lögn för makteliten; och alla fånar som trott sig vara en del av eliten. Därför har ingen tidigare kunnat protestera.

Motståndet har varit kompakt. Feghet och begär har sett till att bedrägeriet har blivit framgångsrikt. I alla fall har det varit så tills nu. Den just påbörjade globaliseringen med internet och billiga kommunikationer ändrar spelreglerna.

Tidigare var det möjligt för några få i maktens topp att ljuga, eller förhindra att sanningen kom fram, eftersom medborgarna var separerade från varandra. Just därför är det viktigt att vi tydligt kan se och förstå hur den västerländska förbannelsen är konstruerad; så att vi kan bli kvitt hindren - för att dra nytta av de möjligheter, kunskaper och förståelser som idag är dolda.

Om jag frågar dig: hur mycket skatt betalar du officiellt? Då är jag ganska säker på att du svarar med vad du betalar i inkomstskatt. Jag är nästan helt säker på att du inte inkluderar alla de olika skatter som utgör det faktiska skattetrycket. Tänk på att på arbetstiden, eller på vad du producerar, utgår det moms och arbetsgivaravgift som arbetsgivaren ska betala. Och på din lön är det inkomstskatt. Sedan när du ska köpa något ska du betala moms igen.

Det innebär att det totala skattetrycket, som tas ut på din arbetstid, är avsevärt kraftigare än vi vanligen talar om. En orsak till att det är som det är beror på att de olika skatterna kallas för olika saker som exempelvis avgifter och har olika grunder för att beräknas.

Men när skitsnacket är avskrapat är det vår tid som beskattas. Och det är de pengar vi kan köpa något för som avgör vilket liv vi kan leva.

Det är därför en stor skillnad mellan - den officiella bilden av hur det är - och vad som konkret drabbar oss. Dessutom är detta perspektiv ett tabu; det är en fet ickefråga.

De som du tror ska hålla koll på sådana saker, för att skydda dig, som kallas experter och journalister är på många sätt beroende av att hålla med den officiella bilden. Därför heter det att alla andra perspektiv än - det officiella, eller erkända, inte bara är fel utan galet eller sjukt. Det perspektiv som visar de konkreta effekterna räknas därför inte till den accepterade beskrivningen av världen.

Detta enkla exempel påvisar att vi lever i ett helt annat samhälle än vad vi vanligen tror. Vi lever tillsynes i ett samhälle som kallas demokratiskt där vi blir inbillade att vi kan tala om allt och att vi kan påverka våra liv. I själva verket lever vi i en feodal kultur, som har överlevt sedan medeltiden, där medborgaren bara ska vara en klump i en viljelös massa. Det är ett samhälle där uppenbara lögner skyddas av rädslan för att säga emot. Det är en värld där en liten elits bedrägerier är den enda möjliga sanningen; som alla ska hålla sig till.

Detta tydliga exempel är i och för sig intressant. Men det verkligt spännande är det fundament som gör att staten och en liten klick kan ljuga, för att skydda sina egna intressen, utan att någon kan protestera. Som du kommer att se är skattebedrägeriet bara en funktion av denna grund som jag presenterar i detalj.

Eftersom det hela handlar om att oskadliggöra en grundläggande lögn som kom till på medeltiden blir det många stora och små effekter. De flesta av de begrepp som vi dag navigerar i vår värld med förlorar sitt innehåll eftersom de bygger på lögnen. Ett tydligt exempel är att de politiska etiketterna konservativ och radikal kollapsar.

Att vara radikal betyder att gå till rötterna, från latinets radix som betyder rot, medan att vara konservativ innebär att vilja bevara. Dessa båda vägar sammanfaller eftersom enda möjliga vägen framåt är att gå tillbaka till de grekiska rötterna.

Men givetvis är det inte den idag etablerade, och förfalskade, synen på den antika grekiska filosofin som vi ska vända oss till. Den så kallade globala ekonomiska kris vi idag genomgår har säkert orsakats av enskilda oegentligheter. Men det är inte det som är poängen. För alla som vet något om ekonomi känner till att det inte är pengar som är det viktiga utan; förhoppningen att kunna sälja eller att våga investera.

Gungflyet idag är en konsekvens av att allt fler saknar förtroende för framtiden. Det är frågan om en ond cirkel som kommer sig av att många har tappat hoppet på morgondagen. För det tankemönster som hitintills har gällt är i konkurs. Det är det vi känner utan att kunna förstå vad det är frågan om. Vi är tysta för vi saknar perspektiv, sammanhang och ord. Vi vet bara att allt mer inte längre stämmer och att det finns inget vi kan hålla oss i.

Att jag kan vara kaxig och skriva att jag löser upp det västerländska förvirringen beror på att jag ger dig en uppsättning nycklar till de låsta portarna. Du kan alltså själv kan upptäcka hur det ligger till. Och när alla tydligt kan se hur en bluff är konstruerad går det inte att fortsätta med samma bedrägeri.

När du anar att jag menar allvar. När du börjar att förstå att jag faktiskt löser upp det västerländska tänkandet kommer du säkert att asgarva - och undra hur människor i mer än sjuhundra år har kunnat varit fast i en tramsig sörja som förhindrar tänkande och förståelse. Samtidigt kommer du att inse tragiken och upptäcka allt lidande som orsakats av denna förbannelse. Du kommer även att fatta att det är väldigt enkelt att förstå, hur det västerländska vansinnet är konstruerat, när du väl ser bakom de förbud och sedvänjor som bevarar lögnen och hjärntvätten.

Om vi går på propagandan som ursprungligen tillverkades på medeltiden för att lura på pöbeln att vara rädd; då kan vi inte ta oss ur tvångströjan och då är vi förlorade. Tidigare var det meningen att vi alla skulle vara rädda för att garantera den totala lydnaden.

Idag är rädsla och totala lydnaden det värsta som finns. Därför är det så kallade västerländska (icke-) tänkandet bankrutt. Ett bra bevis på att något är rejält fel, med det västerländska kulturen, är att de flesta verkar vara rädda för frihet eller verkligt oberoende; och menar uttryckligen att det är detsamma som oordning och förvirring. Det är just så det blir när människor är frånlurade sin förmåga att tänka; och när lydnadens instängdhet är detsamma som trygghet.

När vi tydligt kan särskilja blind lydnad, från förståelse för att det är bra med gemensamma regler eller lagar, upptäcker vi den tankefälla som många sitter fast i. Men det är inte så lätt att göra denna åtskillnad, när omedelbar eller blind lydnad, är ett dolt ideal och när vi därtill inte är vana att tala om sådana saker. Av samma orsak är det svårt att fatta att vi är lurade till att tycka att vi är fria och självständiga i en liten instängd värld. Men det flesta kan känna att något är fel när viktiga sammanhang är obegripliga.

Just därför genomskådas den västerländska bluffen när förståelse obevekligen krävs; då avslöjas de historiska grunder som bedragarna döljer. I en värld som blir allt mer beroende av global samverkan; går det inte att dölja den västerländska bluffen går ut på att dölja och förhindra vår dynamiska tanke- och förståelseförmåga. Det är den akademiska traditionen, med statligt monopol på utbildning och forskning, som döljer den bok och de regler som är grunden för det västerländska tänkandet; som säger att du SKA vara rädd.

Det är därför inte så konstigt att allt som handlar om förståelse och tänkande känns tungt, svårt, ogenomträngligt, omöjligt för att inte säga fel. Det är därför inte heller märkligt att det är gott om människor som är rädda. Det är meningen att det ska vara så. Glöm det aldrig. Det västerländska tänkandets obestridliga grund vilar på att människor SKA vara rädda. Allt som säger emot detta historiska faktum är lögn och propaganda för att du inte ska fatta sammanhangen.

Det är givetvis ett kraftfullt tabu, ett Hypertabu, att tala om grunderna för det västerländska terrorn eller ens att kritisera den akademiska sekten med dess vedervärdiga grund. Det är självfallet inte rädsla som direkt lärs ut; utan en ständig oförståelse som skapar rädsla. För när vi inte kan förstå blir vi rädda.

Det är därför du aldrig blir lärd HUR du kan tänka i skolan. I skolan tränas du till hur du SKA genomföra arbetsuppgifter. Du blir lärd hur du ska lyda; även om du inte ser det så med en gång. Den enkla sanningen är att skolans absolut viktigaste funktion är att dölja hur du kan tänka. Du ska tro att du lär dig att tänka. Men när flosklerna är bortblåsta blir du lärd: att känna dig fri från den otrevliga osäkerheten genom att lyda hur saker och ting SKA vara i en statisk värld.


Jag kan göra mig skyldig till slarvfel, jag kan glömma bort viktiga samband och jag kan göra korkade felslut. Visst, är det så. Och jag far ut i en del invektiv. Men – i det stora hela är mina ord sanna och bevisbara. De historiska grunderna som vanligen döljs är mycket, mycket, enkla och kan kollas av vem som helst i öppna källor. Ändå, döljs dessa fakta av dem som har makt och myndighet; då dessa enkla fakta raserar grunderna för vad vi har blivit lärda att se som sanning och kunskap.

Jag skulle vilja se den filosof, historiker eller teolog som kan påstå att jag har fel på någon betydande punkt. Och då menar jag fel utifrån de fakta, och historiska sammanhang, jag lägger fram – inte fel utifrån den etablerade akademiska traditionens larviga lögner – som är till för att dölja religiös sörja. De grunder jag skriver om är fakta; som ingen, utan att ljuga, kan säga något emot. BASTA!


2 kommentarer:

 1. Det man ofta och gärna som ”fri funderare” kanske glömmer bort, är nog att en så pass stor del av befolkningarna nöjer sig med mat och underhållning samt är fullt upptagna med sina och sina familjers liv och leverne? De är anpassningsbara och de lyder vad makten säger, därför att de vill inte bråka? De vill bara leva sina egna liv tillsammans med sina familjer och ingenting annat? De väljer på det underhållningsutbud som står till buds, och de arbetar på sina arbeten, de äter sin mat, de köper sina kläder och så frågar de inte efter någonting mer? De är nöjda? De trivs? Detta är majoriteten? Sedan har de en minoritet åt båda hållen på ytterkanterna? De som är mycket duktiga, mycket begåvade och som kanske förstår mycket, samt de som är mycket obegåvade och nästan fullständigt oförmögna att klara sig själva?
  Vilka är det som du vill ska förstå någonting som du har förstått, och vilka är det som du vill skall ägna sig åt att försöka förstå och genomskåda det exploaterande och lögnaktiga system de lever i? Majoriteten vill väl inte förstå någonting sådant? Och den minoritet som kanske förstår, ja, inom denna duktiga och förståelserika minoritet så befinner sig väl en majoritet på den sidan som styr, leder och administrerar det system som kanske kan upplevas eller ses som exploaterande? Dessa befinner sig helt enkelt själva i ett visst beroende för sin överlevnad i och av detta system och har därmed varken intresse eller känner sig särskilt manade att vilja försöka avslöja hur det fungerar? Dessutom är ju hela skattesystemet mycket gammalt och det heter väl att ingenting är nytt under solen? Slavar och undersåtar har väl alltid funnits? Om man kan intala dem att de är fria, att de har delaktighet i samhället, att de kan rösta på politiska partier, att de själva kan bestämma vad de vill tro på, ja, det kanske inte går att skapa så mycket bättre samhällen?

  SvaraRadera
 2. Ett kort svar:

  Klart att det blir bättre om vi slipper mobbing, etnisk rensning eller andra former av konsekvenser av det begränsade förståndet.

  Den stora saken är att vi blir lurade att tro att det måste vara "som det är". Men detta sätt att se på livet är bara en konsekvens av den grundläggande lögen - det statiska förnuftet - som förhindrar hur vi kan tänka och förstå.

  Sorry - Du får helt enkelt läsa vad jag har skrivit för att fatta hela sammanhanget.

  SvaraRadera

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!