The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Ny sektion - Hur politikerna blev allsmäktiga med hjälp av den akademiska traditionen

Ladda ner pdf:  klicka i rutan + Ctrl + Shift + SKommentarer och länkar

Första affischen till valet 2014

Ladda ner pdf:  klicka i rutan + Ctrl + Shift + S

Angående statistik

Se Läkemedel – statistik för år 2012, samma urls som finns i pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-21

N06A Antidepressiva medel

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, kvinnor, sidan 24; 532 626

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, män, sidan 26; 275 884

Summa: 808 510

Detta är en ökning med 24685 sedan år 2011, summa 783 825 enligt Läkemedel – statistik för år 2011
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-28

Det innebär att det blir ytterligare 12 beroende per arbetstimme enligt
24685 / (8 timmar x 5 dagar x 52 veckor) ≈ 11,87


Idag är nära 10% av den vuxna befolkningen beroende av vårt knark.

Den sammanlagda befolkningen över 18 år är, år 2012, enligt statens statistik,
Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön.
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aBefolkningNy&rxid=9cf57d35-ea09-4015-9da7-82755140cdc9

7 627 772; om jag förstått det rätt.

Vilket blir,

808 510/ 7 627 772 = 0,106


Observera att Socialstyrelsen inte säger något om ålder i vad jag har hittat.

Det fanns 2012, 1 928 121 personer under 18 år i befolkningen

Så om vi tar hela befolkningen oavsett ålder blir det

808 510 / 9 555 893 = 0,085