The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Litteratur och länkar - den första delen

Detta är ett tidigare inlägg publicerat 13 april 2010


Dessa länkar finns nu även i pdf för kommentarer etc som finns här tillsammans med den första delen.


Länkar till uppslagsverk för övergripande information.

Rekommenderar:

- Catholic Encyclopedia
http://www.newadvent.org/cathen/

- Stanford Encyclopedia of Philosophy
http://plato.stanford.edu/


Att greppa nästa steg

Thor Bjørklund (1889-1975) som uppfann osthyveln 1925.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thor_Bj%C3%B8rklund

Bjørklund, tillverkare av osthyvlar
Engelska: http://www.bjorklund-1925.no/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52&lang=en
Norska: http://www.bjorklund-1925.no/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52&lang=no


Från lydnad till förståelse

Här är några exempel på tankegångar som kritiserade det jag kallar för lydnadskultur och som kan sägas vara pionjärer i en populär form av kritik som har haft stor betydelse särskilt inom företagande. Denna form av kritik är samtidigt svår att riktigt fånga eftersom kritiken samtidigt är fast i det västerländska synsättet att exkludera dialog som ett tankeverktyg.

Alvin & Heidi Toffler
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler

- Future Shock (1970), Batman Books, 1990.
http://en.wikipedia.org/wiki/Future_Shock

- The Adaptive Corporation, McGraw-Hill, 1985.
- The Third Wave, Bantam, 1990.
- War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, Warner, 1994.

Tom Peters
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Peters

Jan Carlzon, Tomas Lagerström; Riv pyramiderna! : en bok om den nya människan, chefen och ledaren, Bonnier Pocket, 1985.


Den historiska och tankemässiga lögnen

Uppfattningen att "ett demokratiskt ideal" fastställdes under upplysningen återfinns till exempelvis på riksdagens webbplats under rubriken "Demokratins historia": http://www.riksdagen.se/...

Aristoteles (384-322 f.Kr.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

Aristoteles bok om dialog som vanligen förnekas: Topics - Jo, det är frågan om en hel bok. Det är inte bara frågan om några formuleringar.
http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8t/

Se även:

- Sammanfattning, från 2005, av Hyperdialog, Beta 01, Get Rid of Our Final Taboo! - The Human Ability to Create is Thinkable
http://home.swipnet.se/~w-44374/hyperdialog/download.htm

Sankt Thomas Aquino (ca. 1227-1274)
- Rekommenderas särskilt: http://plato.stanford.edu/entries/aquinas
- http://www.newadvent.org/cathen/14663b.htm

Summa Theologica
- Online,  http://www.newadvent.org/summa/
- I olika nedladdningsbara format
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html

- Viktiga formuleringar i Summa som eliminerar tankeverktyget dialog: - Vår förmåga att lösa motsättningar blir ett tanklöst beteende. (Aquino kallar att lösa motsättningar för "synderesis")
http://www.newadvent.org/cathen/14384a.htm

- Article 12.: Whether synderesis is a special power of the soul distinct from the others?
http://www.newadvent.org/summa/1079.htm#12

Arthur Schopenhauer (1788-1860) skriver om Aristoteles dialog. Även om Schopenhauer skriver om talade dialoger är det spännande att se Aristoteles bok inte har varit helt okänd.
http://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer/

- Schopenhauer; The Art of Controversy
http://www.gutenberg.org/files/10731/10731-8.txt


Dold hopblandning av religion och tänkande

Hur blir du en energigivare?, Mild yoghurt, Arla, Förpackning daterad 25 april, 2008


Dialog mellan religion och tänkande

The Logos, http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm

Nuvarande påvens tal som orsakade en hel del rabalder, hösten 2006, angående islam; avslutas med en vädjan om en dialog mellan förnuft och tro. Denna vädjan öppnar till många fler frågor än den första irritationen gav:

Regensburg lecture, http://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg_lecture

Benedict XVI, tal i Regensburg 12 September 2006, Faith, Reason and the University - Memories and Reflections, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html

Scholasticism
http://www.newadvent.org/cathen/13548a.htm


Jantelagen infördes av kyrkan och universiteten

Aksel Sandemose; En flykting korsar sitt spår (1934) Forum, 1990. I denna upplaga finns även Sandemoses kommentar.

Aksel Sandemose
http://en.wikipedia.org/wiki/Aksel_Sandemose

Jantelagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen

Marianne Faithfull - Working Class Hero (live)


John Lennon,
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon

- Om: Working class hero,
http://en.wikipedia.org/wiki/Working_Class_Hero

- Text, Sök Working class hero + Lyrics (platser med texter ändrar ofta sina urlar)

Pink Floyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd

- Om: Another Brick In The Wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Another_Brick_in_the_Wall

- Text, Sök Another Brick In The Wall + Lyrics (platser med texter ändrar ofta sina urlar)


Hitler - logikens konung

Om nazism och ekologi

- Fascist Ecology: The "Green Wing" of the Nazi Party and its Historical Antecedents, Peter Staudenmaier
http://www.scribd.com/doc/8750846/Eco-Fascism-Fascist-Ideology-the-Green-Wing-of-the-Nazi-Party-and-Its-Historical-Antecedents-by-Peter-Staudenmaier

- Ecofascism
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecofascism

- Pentti Linkola
http://www.penttilinkola.com/pentti_linkola/ecofascism/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentti_Linkola

- Se även: John Zerzan
http://www.johnzerzan.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Zerzan

Adolf Hitler (1889-1945)
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Mein Kampf von Adolf Hitler
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/gerbon.htm#gratis%20herunterladen

Mein Kampf by Adolf Hitler
http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200601.txt

Om: Mein Kampf
http://en.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf

Hitler's Speeches
http://www.hitler.org/speeches/

Führerprinzip - "the leadership principle"
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerprinzip

The Fuhrer's Orders have the Force of Law
http://www.shoaheducation.com/befehl.html

För en historisk bakgrund rekommenderas särskilt dessa två artiklar;

- The Führer Myth - How Hitler Won Over the German People,
By Ian Kershaw, Spiegel Online, January 30, 2008
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,531909,00.html

- January 30, 1933 - The Story behind Hitler's Rise to Power,
By Charles Hawley, Spiegel Online, January 30, 2008
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,532032,00.html

Hannah Arendt (1906-1975)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt

- The Origins of Totalitarianism (1951)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Origins_of_Totalitarianism

- Den banala ondskan Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalem

Adolf Eichmann (1906-1962)
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann


Den svenska högskolelagen

Högskolelagen, Högskoleverket, Lag och rätt
http://www.hsv.se/lagochratt

Högskolelag (1992:1434)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM


Från pinsamhet till demokratisk handling och grund för framgång

Några länkar om "icke-hierarkisk" dialogisk och kontinuerlig utveckling

Open source
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

Open Innovation
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Innovation

Wikinomics
- http://www.wikinomics.com/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Wikinomics

Democratizing Innovation by Eric Von Hippel
http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm

Science 2.0, Ben Shneiderman, Science 7 March 2008, View Free Summary
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/319/5868/1349

Ben Shneiderman, University of Maryland
http://www.cs.umd.edu/~ben

Konkret exempel som inte handlar om mjukvara

- Sellaband (ett musikförlag)
http://www.sellaband.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sellaband

Liknelsen om oförmågan att se bjälken i vårt eget öga finns i Lukas 6:41- 42
http://runeberg.org/bibeln/42_06.html


Bonntölpen - hoppet för vår globaliserade framtid

“You probably need a visa ...” från artikeln: Welcome to nowhere” av
Gwyn Topham, Guardian, 28 april 2005.
http://www.guardian.co.uk/travel/2005/apr/28/1?page=3


Den svenska fastfrusenheten kan sägas vara en genre. Här är några lästips.

Per-Johan Ödman; Kontrasternas spel en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria,
Norstedts Akademiska Förlag, Sverige, 2006

Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa? och oberoende i
det moderna Sverige, Norstedts, 2006

Om Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa?
Lena Andersson, Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_13519184.asp


Världens modernaste land - Men världens osäkraste folk

Tv-program från Sveriges Television med Fredrik Lindström och Peter Englund.
Sändes december 2006 - januari 2007 i sju delar.

Avsnitten var:

1. Svensk eller osvensk?
2. Pizza med falukorv
3. Hej, det är från Försäkringskassan!
4. Hemmets forskningsinstitut
5. Den svenska singeln
6. Jag tror inte på Gud, men...
7. Varför gör ingen nåt?

Se särskilt:

Program 5. Den svenska singeln
- Konflikträdslan
- Konformismen

Program 6. Jag tror inte på Gud, men... - Storebror ska ta hand om dig

Världens modernaste land
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_modernaste_land

Säsongsstart: Världens modernaste land - men
världens osäkraste folk?
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=24691

Finns en del klipp på nätet. Sök på: Världens modernaste land + video