The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

FörtydligandeNedanstående kan inte sägas tillräckligt många gånger – för det ÄR svårt att fatta att vi är lurade sedan år 1277 – av kyrkans dolda dogmer – som går ut på att vi inte tankemässigt ska förstå hur vi kan nå fram till ett nästa steg – så att vi blir tvingade till att lyda.

Vi blir således lurade av skola och universitet, genom kyrkans akademiska sekt, till att bli korkade lydnadsberoende idioter.

Det innebär att:

  • Den som ser de verkliga historiska förhållandena, som lätt kan påvisas, även förstår att exempelvis de som har kallats, och kallar sig för: kommunister, socialister, nazister eller liberaler är en del av den västerländska förvirringen. Det innebär i sin tur att exempelvis Marx och supergeniet Hitler och andra utnyttjade, och utnyttjar, kyrkans dolda dogmer för att nå makt.

  • Det inte nödvändigtvis är så att det är fel med en stat eller nation – under förutsättning att vi klart och tydligt kan förstå de lagar och bestämmelser som vi tillsammans kommer överens om ska gälla – vilket inte kan vara fallet idag. Det är därför inte heller fel med lagar – när vi kan förstå vad de handlar om.

  • Den kristna kyrkan före år 1277 var inte, helt och hållet, till för att garantera den politiska eliten makt. Med andra ord; jag har inget emot religion som sådant. Jag är däremot emot att kyrkans religion missbrukas som ett maktmedel. Observera att jag enbart skriver om den västerländska civilisationen. Jag har aldrig och kommer aldrig att skriva om exempelvis Islam eller religioner vars inflytande jag inte har något att göra med.

  • Det är en skillnad mellan den västerländska civilisationen, var grund är det antika grekiska Aten med dess filosofer, och det västerländska tänkandet som började år 1277 med kyrkans inskränkning av våra tankemöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!