The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Alla kapitel

  Uppdaterad: 29 september 2013


 
 

Översikt


Intro

1. Vår dolda lydnadsreligion (2008/2010)

Berättelse

2. Bli kvitt hjärntvätten - Den Västerländska Förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter

Sektion I. Välkommen till den slutgiltiga upplösningen av det västerländska tänkandet - förbannelsen är äntligen finito - så att vi kan börja bygga nytt (2010)

Sektion II. Vardagens terrorkonster - med en gnutta dynamisk förståelse kan du upptäcka HUR staten använder kyrkans dolda regler - för att styra dig med statiska bilder och mobbning (2012)

Sektion III. Skuggvärlden: De styr dig med ångest - Arbeit macht frei - lär dig allt om maktens ångestbluff - Du hetsas till tanke-förlamning för att lydnad ska upplevas som befrielse (2012)

Sektion IV. Skuggvärlden: Hur politikerna blev allsmäktiga med hjälp av kyrkans akademiska sekt (2013)


B i l a g o r

1.Den dolda nazismen styr oss - därför lockas många till öppen nazism (2010)

2.Några ord om den avgörande frågan, krav och hungerstrejk (2012)

3.Vad det hela handlar om - Tjugosju sidor med öppningar till en annars sluten värld (2013)

4.Sammanfattande om hur psykologi är till för att hålla dig i ångest, vansinne och lydnadsberoende (kommande)


Funktionell struktur

3. Hypersystem (kommande)

Systematisk beskrivning av tankemässig dynamik utifrån Aristoteles grunder för dialog. Samt om hur vår förmåga, att greppa dynamik hindras av dolda religiösa dogmer.

Sektion I. Hypermonolog: Du kan bara lyda - den totala lydnadens statiska grammatik

Sektion II. Hyperdialog: Jag skapar alltså tänker jag - det verkliga tänkandets dynamiska grammatik


Historiska relationer

4. Det vetenskapliga bedrägeriet (kommande)

De historiska sammanhangen, som visar; hur det som idag kallas för vetenskap är frågan om kyrkans lydnadsreligion.


 
 
 
 Intro

 
 

1. Vår dolda lydnadsreligion (2008/2010)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/del-1.html

 
 

Om denna version...5

Varning!...5

Att greppa nästa steg...7

Från lydnad till förståelse...8

Staten?...11

Skilj mellan frivillig och enfaldig lydnad...12

Den historiska och tankemässiga lögnen...13

Tankeverktyget Dialog...15

Dialog - förståelsens väg...16

Dialog - var elitens verktyg...18

Dold ihopblandning av religion och tänkande...19

Dialog mellan religion och tänkande...20

Väck din dolda förmåga!...21

Sammanfattning...23

Det logiska giftet...24

Två vägar till förståelse och harmoni - en som fungerar medan den andra är ett bedrägeri...24

Regler blir verkligheten...25

Fördomar, diskriminering, rasism och mobbing...26

Jantelagen infördes av kyrkan och universiteten...27

Den enfaldiga lydnadens värld...29

Hitler - logikens konung...30

Den svenska högskolelagen...32

Från pinsamhet till demokratisk handling och grund för framgång...34

Bonntölpen - hoppet för vår globaliserade framtid...36

Från lydnads- till förståelsekultur...38


 
 

Berättelse

 
 

2. Bli kvitt hjärntvätten - Den Västerländska Förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter

 
     
 

Sektion I. Välkommen till den slutgiltiga upplösningen av det västerländska tänkandet - förbannelsen är äntligen finito - så att vi kan börja bygga nytt (2010)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/del-2-i.html

 
 

Front...1

Bokens delar, sektioner och bilagor...2

Titelsida...3

Inledande citat...4

Om denna version...7

Om denna del...7

Några höjdpunkter...10

Innehåll i denna sektion...11

De viktigaste begreppen...13

Välkommen till den slutgiltiga upplösningen av det västerländska tänkandet - förbannelsen är äntligen finito - så att vi kan börja bygga nytt...22

1. Upplysningstidens tänkare gjorde INTE upp med kyrkans förtryck - den absoluta lydnaden doldes bara och överfördes till nationalstaten...26


2. Så här ligger det till...31

För det första: De lydnadsberoende ska känna sig fria...32

För det andra: Filosofi är grunden...32

För det tredje: Inom den akademiska sektens filosofi är kunskapen om dynamik förbjuden...33

För det fjärde: Enbart det erkända ska vara kunskap och sanning...33

För det femte: Den västerländska förbannelsen är en ond cirkel...34

För det sjätte: Vår dynamiska kunskap är dold bakom Hypertabut och kallas idag för religion...34

För det sjunde: Glappet mellan vad vi kan förstå och den falska världen...34

3. Den romantiska katastrofen plågar oss ännu...35

4. Allt det där viktiga och helt hopplöst svårfångade...37

5. Vad det hela gäller - det nuvarande förbudet av Aristoteles insikt om sambandet mellan den fysiska världen och våra tankar...39

6. Superkort om vad förbudet av dynamik betyder...42

7. Hyperbluffen - den falska upplysningens konsekvens...43

8. Du skall inte tro att du vet mera än vi - allt som går emot vad vi har sagt åt dig ska du tycka är pinsamt...44

9. Det är ditt förnuft som är förgiftat...46

10. Vi är ständigt frånlurade att kunna förstå och tänka...48

11. Det västerländska tänkandet är en förtryckande förvirring som är gjord för att skapa oro och rädsla - för att tvinga till lydnad... 49

12. Det ÄR inte din ensak - det drabbar oss alla att just du är lurad...50

13. Just nu - du hindras att fatta att det västerländska tänkandet har tagit slut...50

14. Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion...54


Kom igen - låt oss döda!...58

Exempel på hur slaktkicken döljs...58

Vårt förakt för svaghet...59

15. Det förnuftiga är oförnuftigt i det västerländska tänkandet...60

En förklarade bild - skrönan om förbudet mot blått...61

16. Hypertabut håller dig inspärrad och ger dig illusionen av frihet...63

En enkel bild visar hur Hypertabut verkar...64

Hypertabut döljer den ständigt närvarande dynamiken...65

Tabu - den statiska lydnadens yttersta gräns är ett maktmedel...67

17. Kom ut ur hjärntvättens onda cirkel...69

Den västerländska hjärntvätten är en ond cirkel ...69

Du inser att du är hjärntvättad när du upptäcker att du tycker att det är OK med självklarheter...70

Du inser att du är hjärntvättad när du upptäcker vad objektiv och subjektiv verkligen betyder...71

Du inser att du är hjärntvättad när du upptäcker att du tror att du ska vara begränsad till grunderna för vad du kan SE när du TÄNKER...74

Den onda cirkeln slår igen och du är fångad i hjärntvätten det självklara västerländska tänkandet där lydnad är det enda möjliga ...75

18. Befrielse från hjärntvätten kan bara ske genom att lösa upp den onda cirkeln ...76

Självklarhetseffekten avslöjas med funktion och historia...76

Sanning är vad som kan bevisas - inte vad som för tillfället är självklart eller erkänt...77

Skillnaden mellan religion och vetande...78

Lär dig att skilja mellan uppriktig och falsk religion som används till hjärntvätt...79

Den avgörande makten finns i vad vi ser som förnuftigt...80

Vad vi ser som förnuft styr över vad som blir kunskap...82

19. De förbjuda kunskaperna som löser upp den västerländska förbannelsen med pesthärden den akademiska traditionen...83

Det nedtystade historiska sambandet mellan kyrkan och vetenskap...84

Den kristna kyrkans terror efter år 1277...85

Luther och den protestantiska kyrkan...90

Kyrkan har sedan medeltiden garanterat totalitär makt...92

År 1277 blir kyrkans helvetesterror, Du ska frukta gud, det västerländska tänkandets statiska förnuft...93

Är verkligen Summa grunden för kyrkan och det västerländska tänkandet?...96

Det statiska förnuftet gör dynamik till det mest förbjuda - och är en garanti för kyrka och stat att pöbeln hålls lydnadsberoende...97

20. Aquinoeffekten - dynamik som vi kan förstå - omvandlas av kyrkan till religion...98

Religion handlar alltid om att dölja dynamik eller ge en mystisk förklaring av dynamik...99

Dynamik blir mystik efter 1277...100

21. Aquinoeffekten tydliggör kyrkans och den akademiska kultens pågående globala bedrägeri...101

McGod Mind Control Corporation erövrar världen - kyrkans globala affärsidé ...101

Överenskommelsen mellan härskaren och kyrkan...102

Det fetmaxade tricket - Aquinoeffekten - kyrkans bluffreligion vinner alltid på knockout på deras eget spelbräde: det västerländska tänkandet...103

Kyrkans direkta vinst med Aquinoeffekten - kyrkan tvingade på människor giftet för att kunna kränga motgiftet...104

Den korrupta dialogen mellan religion och vetenskap...106

Kyrkans bästa: Aquinoeffekten möjliggör kyrkans heroiska kamp mot materialismen...107

Den indirekta Aquinoeffekten...107

Sammanfattning av Aquinoeffekten...109

Se upp för den ständiga Aquinoeffekten...110

22. Kyrkan är avgudadyrkare...110

23. Ta tillbaka ditt Geni - upptäck grunderna för religiös dynamik och du kan förstå många viktiga tankemässiga funktioner...112


Mystik är religiös dynamik...114

Vår dynamiska förmåga döljs med religion - som döljs med fiktiv vetenskap ...115

Kreativitet - lydnadshelvetets vidrigaste sörja...115

Tegelstenskreativitet...117

Kreativitet - den industrialiserade Helige ande...118

Den Helige andes gåvor...119

Den kristna guden - mysteriet Treenigheten...120

Skolastik - traditionen före kyrkans förbud av kunskap om dialog och dynamik år 1277...121

Västerlandets eliminerade harmoni...122

Lite om den religiösa dynamikens grunder...123

Ancient New Age...124

Konst, litteratur och poesi...125

24. Hypertabuts uppbyggnad...126

Sammanställning av Hypertabuts funktioner...127

25. Det västerländska helvetets tio budord...128

Det västerländska helvetets tio budord...130

Korta förklaringar...131

Exemplet mångfald...135

Oändliga konsekvenser av den västerländska förbannelsen...136

26. Den akademiska traditionens lögner - hjärntvätten skyddas av det dolda, religiösa och tvingande sambandet mellan filosofi, historia, psykologi och politik...138

Översikt av kyrkan och dess akademiska sekt...141

Den grundläggande förvirringen...142

Den västerländska terrorn lever vidare genom påtvingad okunskap och förvirring...143

Den akademiska sektens förfalskning av historiska sammanhang...144

Den västerländska traditionen är en fortsättning på att särskilja mellan exoteriska och esoteriska kunskaper...145

Det genomruttna filosofiska fundamentet...146

Det naturvetenskapliga skyltfönstret...147

Exempel: Psykiskt sjuk eller kreativ?...149

Det metafysiska svamlet...150

Patafysik - det allvarliga skämtet är ett avslöjande i sig...151

Den dualistiska härvan...151

Positiv teologi omvandlades till fiktiv vetenskap som utesluter kunskaper om dynamik...152

Den religiösa och mekaniska positivismen...154

Hermeneutikens snåriga textvävar...155

Supertabut...157

Psykologi - terrorns lismande ansikte...157

27. Att få lydnad att se ut som förståelse - hur den akademiska kulten håller liv i kyrkans lydnadsterror...161

Den auktoritära och religiösa tystnaden...161

Überfjanten Jürgen Habermas...162

Pågående brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av nationer genom den akademiska traditionen...163

Den akademiska traditionen liknar al-Qaeda...164

28. Dynamik och tankeverktyget dialog...165

Varför "fel" är fett bäst...168

Vi vill inte göra fel - blir vi inbillade!...169

Innan skolan slaktar oss...169

Den onödiga fantasin avslöjar den västerländska bluffen...170

Att greppa dynamik ger det strategiska försprånget...171

Vårt förnuft bygger på samspelet mellan logik och dialog...172

Logik, dialog, samspelet mellan logik och dialog samt statisk logik...172

Exemplet kommunikation - visar hur dynamiska processer dödas i en statisk värld...173

Hypermotsättningen - Vår dynamiska förmåga att tänka i enlighet med Aristoteles ocensurerade budskap...174

Så känns det att tänka...175

Lyft upp din dolda dynamiska förmåga...178

Dialog och dynamik som innehållslös metafor...179

29. Vitsen med total lydnad är den indirekta lydnaden som blir till direkt lydnad...180

30. Förståelse eller lydnad - två skilda vägar till förtroende och makt - två skilda kulturer...181


Dialog är elitens dolda och tysta verktyg i en lydnadskultur...181

Dialog kräver och skapar makt...182

Lär dig att skilja mellan lydnads- och förståelseförtroende...184

Två former av makt som skapar två helt skilda kulturer och två skilda betydelser av lojalitet...184

Vem ska inte lyda?...185

Barn, idiot eller whistleblower?...186

Om vikten att kunna göra en pudel...188

Är inte det statiska förnuftet och blind lydnad en global företeelse?...188

31. Aquinomoln...189

Det grundläggande Aquinomolnet...190

32. Vad kan vi göra?...190

33. Lite om min första misstanke...192


Bedrägeriet det västerländska tänkandet i sju historiska punkter...194

Till dig som är intresserad av vetenskapsteori...196


 
 

Sektion II. Vardagens terrorkonster - med en gnutta dynamisk förståelse kan du upptäcka HUR staten använder kyrkans dolda regler - för att styra dig med statiska bilder och mobbning (2012)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/del-2-ii.html

 
 

Bokens delar, sektioner och bilagor...2

Titelsida...3

Innehåll i denna sektion...4

Avdelningar...4

Alla huvudrubriker i denna första utgivning...5

Preliminärt innehåll för det mesta av kommande avsnitt i denna sektion...8

Video...9

Hoppa direkt till vad jag skriver om Platons bok Staten!...10

Den totala sammanfattningen - så här lurar de ifrån dig ditt liv...11

Viktigt om mina ord...12

Inledande om mobbning...14

Den politiska eliten?...15

Extra maxbonus inledning...16

Lite mer...17

Förtydligande...19

Smack - snabbt, tydligt och övergripande om de dolda lydnadsreglerna...20

34. Goddag yxskaft!...21

35. Steve Jobs, bluffen om det obegripliga och Den verkliga upplysningen - det är lätt att upptäcka det fetstora hindret är när vi väl känner till det...22


Jobs var en mycket medveten trickster...26

Harry Potter avslöjar verklighetens dolda religiösa förtryck...29

36. Börja fatta vad det hela handlar om - upptäck de dolda lydnadsreglerna i din vardag...31

Två hinder som beror på nätverkseffekten...37

Det är vad vi kan tänka eller föreställa oss som tillverkar vår värld...38

Så här försvarar den politiska eliten öppet deras totala terrormakt över ditt ynkliga lilla liv...42

Det öppna och självklara föraktet - är en del av det västerländska tänkandet...44

37. Jante fångar kyrkans dolda regler och den västerländska terrorn...45

Jante, ditt operativsystem och Platons grotta - genvägar till att fatta hur det västerländska tänkandet begränsar oss...46

De har programmerat din hjärna till att du ska vara begränsad - buggarna eller sprickorna i helvetesmörkret släpper in ljuset...47

Timbuktu sammanfattar - genom att visa var vi har svårt att finna ord - genom att visa att glappen är mitt i var vardag...48

38. Det förlösande begreppet: Kunskapssystem...49

När du inte vet var du är kan du inte heller fatta relationen mellan religion och vetenskap - du blir då tvingad att lyda propagandan...50

Den verkliga makten ligger i att kunna bestämma vad som ska vara det gällande kunskapssystemet...52

Morot eller piska?...53

Sammanfattning...54

39. Den avgörande frågan kan inte besvaras - de dolda religiösa lydnadsreglerna avslöjas - och det västerländska förtrycket är upplöst...55

Den avgörande frågan...55

40. Kärnan i det västerländska kunskapssystemet - kyrkans dogmer styr över vad som är vetenskap...58

Kort om den kristna kyrkans kunskapssystem - kyrkans teologi...58

Logik - vad vi kan se med våra ögon, det materiella och lydnad...61

Den falska upplysningen...61

Det akademiska skitsnacket som är till för att dölja den totala lydnaden...62

Platon - visade hur pöbelns förmåga att tänka kan elimineras så att underkastelse och lydnad blir det enda förnuftiga...63

41. Darwin observerade dynamiska relationer - Darwin förklarade INTE dynamik ...64

42. Du ska inte fatta vad som är grunden för mobbing och diskriminering - den politiska eliten vill inte att du ska förstå hur deras verktyg att styra dig med fungerar...66

43. Milgrams el-chocker är ett återkommande bedrägeri som är till för att försvara terror och det religiösa statiska förnuftet...70

44. De pågående globala protesterna och den osynliga muren - de saknade orden...74


Vad det hela handlar om - 2012 - nu finns en grund för den verkliga upplysningen...77

45. Ordning hjälper dig att greppa den västerländska hjärntvätten - och din tankemässiga dynamiska förmåga...80

Lite om objektivitet och subjektivitet...83

46. Hypernivå, Hypertabu och Slaktkick - tre grundbegrepp för att fatta förbannelsen - det västerländska kunskapssystemet...85

Slaktkicken - ser till så att du döljer eller dödar dynamiska möjligheter...86

Hypertabut - gränsen till den totala fruktan - gränsen till dynamik som du inte ska förstå - gränsen som därför inte ens kan finnas...88

Hypernivån - tankens fågelperspektiv synliggör hinder för förståelse och tänkande i det västerländska tänkandet...90

Tjatet om: Thinking outside the box...93

47. Den exakta logiska effekten - vad du säger kan inte ha någon som helst betydelse...94

48. Den avgörande konsekvensen: de ser till så att ditt liv ska vara ett helvete - så att du inte sticker upp ...96

49. Dynamiken - det möjliga nästa steget - som Hypertabut och Slaktkicken döljer eller dödar...98


Den osynliga handens terror - Eller det djuriska tricket - om döljandet att vi har en tankemässig möjlighet att förstå dynamiska sammanhang...98

Mer om Slaktkickens grunder...106

Slaktkicken förklarar den dolda dynamiken som kallas för mobbning...107

Slaktkicken och Slaktkickens tabucirkel...107

Det ständiga lidandet och dödandet - folkmordet i Rwanda är hitintills det västerländska tänkandets största triumf...108

50. Förnuft, vetenskap, religion och politik är samma sak i det västerländska tänkandet - och har bara ett enda syfte - du ska lyda...110

51. Sverige och alla andra nationer som grundas på det västerländska tänkandet är diktaturer...113

52. Redan på de första sidorna i bibeln kan du upptäcka HUR det har gått fel - du ska akta dig för kunskap...118

53. Du SKA anse att det är förnuftigt att inte förstå - du ska tycka att det inte kan finnas någon sanning - inget ska kunna bevisas - du ska inte fatta att du blir tvingad att lyda...122


Den västerländska bluffen går ut på att dölja grunderna...123

Det västerländska förtrycket vilar på att undvika vad grundläggande texter faktiskt handlar om...124

Den verkliga upplysningen är framför allt en personlig befrielse från de dolda religiösa dogmerna...126

Var inte rädd - må inte dåligt - du blir av med obehaget när du inser att - de har gjort dig strykrädd ...127

54. Det ständiga dödandet, det ständiga förtrycket, det återkommande lidandet - mardrömmen vår värld och vårt liv som förtryckarna vill att du ska se som den enda möjliga världen - de har lyckats alldeles för länge ...128

55. Kort och hårt om hur sadisterna, den politiska eliten och kyrkans akademiska sekt tillverkar rädsla, ångest och nerdrogade människor - allt för att skydda sin absoluta makt...130


Entré: Hur våra liv begränsas av dolda religiösa dogmer...135

56. De tre gangsterbarnen styr över livet i sandlådan...135

Det västerländska tänkandet bygger på att omforma våldets makt till tänkandets makt - den ständiga slakten kan förklaras...136

57. Några tydliga sammanhang som påvisar kyrkans och det västerländska terroridealet som de INTE vill att du ska förstå...140

Benjamin Spock...140

Kyrkans korståg mot människan...142

Personkemi - ett nedslag i vår vardag och den bedrövliga västerländska historien tydliggör det annars osynliga tankeförtrycket...143

58. Houellebecq, Strindberg och Orwell visar vägen till den övergripande kritiken av det västerländska tänkandet - och möjligheten att förstå relationen mellan Form och Innehåll...147

Så lurar de dig med statiska bilder - en snabbfattad totalförklaring av det dynamiska förhållandet mellan Form och Innehåll...148

Reinfeldts blodiga manschetter...149

Strindberg...153

Orwell...155

Det kalla kriget började - Orwell var den siste medborgaren i det västerländska tänkandet...161

59. Några betydelsefulla konsekvenser av det statiska västerländska tänkandet...163

Det västerländska tänkandet är allsmäktigt...163

Ingen konkret och tankemässig kritik mot det västerländska tänkandet kan finnas...164

60. Självständighetsbluffen - en effekt av de dolda dogmerna...166

Make a difference?...168

Den falska självständigheten kräver osäkra offer...170

Den falska självständigheten är en del av den falska demokratin...170

Den verkliga självständigheten löser upp den totala lydnaden med dess falska självständighet...171

61. Yttrandefrihetsbluffen visar hur statiska bilder ger dig order som du inte kan protestera emot - du SKA inte fatta dynamiken mellan form och innehåll...172

Samtidens trubadurer tystas av staten och den politiska eliten...182

62. Tydliga spår av det icke existerande - den religiösa lydnadskulten avslöjar sig här och där...183

Begreppet Teori...183

Den västerländska lydnadspyramiden...184

Hur bibliotek är ordnade visar upp den dolda lydnadsreligionen...186

63. Kunskap OM ett träd ÄR inte trädet - lär dig att särskilja observationen från vad som observeras och du är på god väg att komma ur den västerländska onda cirkeln...190

Nobelpristagaren i kemi Daniel "Dan" Shechtman mobbades för att han upptäckte att den enda möjliga kunskapen var fel...190

Att något sägs vara emot naturens lagar betyder bokstavligen: emot kyrkans lagar om naturen - Du ska inte fatta helheten med dess relationer, delar och funktioner...191

Grunden för matematik är inte matematik...193

Lär dig att särskilja observationen från vad som observeras...194

Tinget i sig...196

Ett steg till inåt - för att upptäcka världen utanför...197

64. Psykologi är verktyget för att hålla dig fången i den ytliga och statiska världen ...198

Rädd att min son ska bli en outsider...199

Sluta oroa dig - börja lyd!...201

65. I en ytlig värld kan kritiken mot den ytliga världen bara vara ytlig - och vi kommer inte vidare...202

66. Det västerländska ytliga och statiska tänkandet är till för att skapa en falsk statisk och begränsad värld i ett dynamiskt och mångdimensionellt universum...204

67. Den pågående kollapsen av det västerländska tänkandet och den stora berättelsen: 1789, 1848, 1968, 1989 och nu 2012...207

Efter 2011...208

Revolutionära Europa...215

68. Det dynamiska förhållandet mellan Form och Innehåll - en gång till...216

69. Sammanfattande jämförelse...217


Porten: Så här har kyrkan och dess akademiska sekt tillverkat den västerländska förbannelsen utifrån Platons bok Staten...222

70. Till alla barn - snart slipper vi de dumma vuxna...223

71. Sammanfattande om det absoluta fundamentet för det västerländska tänkandet ...226


Ett listigt sätt att tala om grunden för den västerländska terrorn är: vi luras till att tro att det inte kan finnas en kunskap om relationer - vilket innebär att det bara kan finnas en enda relation - som säger att vi är tvingade att lyda...229

72. Greppa den politiska grunden för mobbning - Aristoteles påpekar skillnaden mellan armé och samhälle - sedan år 1277 har kyrkan, den akademiska sekten och den politiska eliten format medborgarna till soldater och gjort samhället till en armé...232

Så här mobbar dagens skola barnen till likformiga soldater - statiska bilder blir den enda sanningen...234

Mobbning är statens och skolans älskade verktyg för att träna barnen till statiskt lydnadsberoende...238

73. Total lydnadsmakt nås med att härska genom söndring och en skenbar och oanvändbar förklaring av dynamik - ett trick som kallas för Dualism...240

Att härska genom söndring...241

Dualismtricket på djupet...242

Dualismfällan Teori och Praktik...245

Dualismens mystiska ingrediens garanterar förtryck genom tystnad...245

Det omedvetna - förtryckarnas älsklingsdravel...246

74. Platons bok Staten visar i detalj hur det västerländska helvetet är konstruerat - Platon ger råd om hur pöbeln ska förslavas och luras till att tro att de är fria...248

Det viktigaste om Platons Staten...248

Mer om grunderna...249

Hur kyrkan och dess akademiska sekt finner fram till hur de kan skapa en värld som bygger på att makt är rätt...251

Makt är rätt är till för att utesluta att förståelse är rätt...252

Den stora lögnen ska styra pöbeln...253

Den stora lögnen är att lura pöbeln till att skuggorna är den verkliga världen...254

Att skuggvärlden är det västerländska tänkandet har knappast varit en fullständig hemlighet...256

Skolan är till för att träna dig till att få ångest genom dolda religiösa tvångstankar - så att du ska undvika att tänka...257

Skuggvärldens väktare...258

Platons skuggvärld är det västerländska tänkandet som är inringat av hypertabut, som är de så kallade kunskaper, som är till för att förhindra oss från att förstå dynamik...260

Skyddet av skuggvärlden kräver ett styrt klassamhälle...261

Solen som symbol för upplysning...262

Godhet är att lyda medan Ondska är att inte lyda...262

Det kan inte finnas några sjuka slavar - bara de rika har råd att vara sjuka...263

Om du är lydigt undergiven blir du belönad med paradiset efter din död...263

Vägen till träldom - ett tydliggörande exempel som påvisar hur döljande av dynamik tillverkar en skuggvärld där förtrycket är den enda möjliga världen...264

Några ord om den falska tryggheten i att vara ett subjekt - en slav...266

Illustration som påvisar skuggvärlden...268

Sammanfattande om Platons Staten...268

75. Den avgörande skillnaden är att fatta att makt kan baseras på förståelse ELLER lydnad...270

Makt är rätt eliminerar att förståelse är rätt...270

Makt består av två olika former - förståelse eller lydnad...271

Makt i en statisk värld där förståelse inte ska kunna nås baseras på förtroende - medan makt i en dynamisk värld utgår ifrån vad som kan bevisas ...272

76. Hypernivån - för att se hur det västerländska tänkandet är uppbyggt krävs ett fågelperspektiv - eller Platons grotta har rasat samman, i en jordbävning, och nu badar grottans väggar i solljus...273

Hypernivån finns i Platons berättelse om skuggorna i grottan...274

Hypernivån i tre punkter...276

Tre konsekvenser av hypernivåns tre punkter...276

Om hypernivåns tre punkter med dess tre konsekvenser...277

77. Det västerländska tänkandet skapades genom att kyrkan överförde Platons tricks till ett kunskapssystem som bygger på att dölja Aristoteles insikter om hur vi kan tänka och förstå - makt blev rätt...278

Det historiska sammanhanget: Platon, kyrkan och nu...278

Maktens perfekta rundgång: politikerna bestämmer vad som är kunskap och kunskapen rättfärdigar politikerna...279

Målet är att pöbeln ska vara villiga maskiner...280

Sammanfattningsvis...280

Cui Bono? - Det är bara kyrkan och dess akademiska sekt som tjänar på bluffen - alla andra även den politiska eliten förlorar...280

78. Återerövring av Tänkande, Förnuft, Vetenskap och Demokrati...281

79. Tolv korta sammanfattningar...284

I. Det du tror är naturen är INTE naturen - utan kyrkans dogmer...284

II. Stoppa dödandet, rasism och mobbning - Stoppa slavsamhället där makt är rätt - Lös upp det västerländska tänkandet som garanterar terrorn utifrån kyrkans dolda dogmer...284

III. Summering av tillståndet i västvärlden sommaren 2012...285

IV. Den statiska skuggvärlden regerar...286

V. Var inte rädd - det är inte alls skrämmande - de har gjort det läskigt att tala om grunderna...286

VI. Skillnaden mellan en statisk och en dynamisk värld...287

VII. Samtliga gudars totala bestraffning...288

VIII. Hela rasket på sisådär femtio rader...288

IX. I den västerländska terrorn kan den politiska eliten vinna poäng på att utse de sjuka till syndabockar...290

X. Det mörka ljuset eller den romantiska förvirringen...290

XI. Offer Them a Wafer Thin Mint!...291

XII. Inför upplösningen av den hopplösa förvissningens princip...292


 
 

Sektion III. Skuggvärlden: De styr dig med ångest - Arbeit macht frei - lär dig allt om maktens ångestbluff - Du hetsas till tankeförlamning för att lydnad ska upplevas som befrielse (2012)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/del-2-iii_10.html

 
 

Bokens delar, sektioner och bilagor...2

Det enda...3

Titelsida...4

Innehåll i denna sektion...5

Avdelningar...5

Preliminära kommande avsnitt i denna sektion...5

Alla huvudrubriker i denna första utgivning...6

Om denna version...8

Zombietestet...8

Genväg...9

Ångest är strypsnaran som kyrkan har gjort för att tvinga dig till total lydnad - och idag håller skolan och staten dig i den osynliga snaran...10

Systematisk beskrivning av den västerländska terrorn...14

Skuggvärlden i praktiken: Så här lurar de av dig ditt liv och dina möjligheter - och du blir till en effektiv del av förtrycket...16

80. Det är meningen att du inte ska fatta vad de säger - du ska ju bara lyda...16

81. Järnburen döljs och blir till din enda möjliga värld...19

82. Den politiska elitens Zombiemanifest - Du ska uppfylla den totala lydnaden och tillhöra verklighetens folk...23


De trodde att de var fria...26

De godkända filosoferna underhåller ångestmuren - Hypertabut ...27

83. Ångest - är Hypertabut...28

84. Synonymen till Hypernivån - Den hypernaturliga nivån - ovan de religiösa begränsningarna...30


Hypernivån utpekades av Heidegger...31

85. Hur skuggvärldens godkända filosofer försvarar och underhåller terrorn...33

86. Kierkegaard-effekten på djupet - Kierkegaard, Nietzsche och Heidegger fångade vardagens ångestterror - när vi fattar vad de INTE förstod blir deras ord viktiga nycklar till vår samtid...34

87. Kierkegaard och Nietzsche kompletterar varandra...36

88. Martin Heidegger...37

89. Kierkegaards och Nietzsches kritik är fortfarande vrålhet - för vi lever kvar i samma dogmer som de hatade...38


Kierkegaard förklarade ångesten och så här döljs hans ord av den akademiska sekten...39

90. Idag är ångest bara en obegriplig kroppslig reaktion...41

91. Kierkegaards religiösa engagemang...43

92. Synd...43

93. Begreppet ångest...44

94. Kierkegaards ord om ångest är en exakt spegelbild av kyrkans dogmer från år 1277...46


Sammanfattning av kyrkans ångestknep...47

95. Så här tillverkas ångesten av den vidskepliga terrorn som garanterar Hypertabut och din totala lydnad - en helvetesmardröm som de givetvis kallar för vetenskap och vård...48

96. Att inte förstå leder till aggression - förtryckarna säger: Ilskan ger oss kraft...53


Ångest och aggression är den drivande kärnan för den västerländska terrorn...54

97. Det västerländska ångest- och lyckoinfernot - kyrkan och dess akademiska sekt ersatte förståelse och harmoni med innehållslös och ytlig Lycka...55

98. Munchs målning Skriet gav ett ansikte till Kierkegaards ångest...57


Skriet uppdateras ständigt av de duktiga statskonstnärerna - så att ångesten behåller greppet om pöbeln...60

Hjärntvätt kan inte bekämpas med våld...62

99. De oändliga försvaren av Slaktkicken och de dolda dogmerna...62

100. Sartre hyllas av de förvirrade som en frihetens tänkare...64


De förvirrade våldsverkarna - som använder våld för att protestera mot våld och blir därför själva förtryckare...69

Påvens försvar av skuggvärlden och Tolstojs avslöjanden...70

101. Påvens desperata tal avslöjar falsariet det västerländska tänkandet - för den som har nycklarna...70

102. Leo Tolstoj påvisade kyrkans verkliga funktion - det är tydliga bevis som har försvunnit eller kallas för religiösa grubblerier...76


Kyrkan sysslar inte alls med religion utan rakt av med politik: att styra mänskliga förhållanden ...79


 
 

Sektion IV. Skuggvärlden: Hur politikerna blev allsmäktiga med hjälp av kyrkans akademiska sekt

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/del-2-iv.html

 
 

Bokens delar, sektioner och bilagor...2

Titelsida...3

Du ska tvingas till frihet – kort om förnuft, dynamik och de dolda statiska begränsningarna...4

Det handlar om att förhindra lidande!...6

Den historiska grunden...7

Sammanfattning av hela denna sektion...9

Avdelningar i denna utgåva...11

Preliminära avdelningar i kommande utgåvor av denna sektion...12

Om denna sektion...13

Så här tvingar de på dig deras statiska och dolda regler för hur livet och världen ska vara - samtidigt som du luras till att tro att du är fri och självständig...14

103. Det är frågan om synsätt - inte att lägga till vad vi redan vet...15

104. Det dolda och totala lydnadsperspektivet...16

För det första: Ett sätt att tala om det annars osynliga...16

För det andra: De godkänner bara ett enda perspektiv - även om de påstår något annat...16

För det tredje: Allt som kan finnas ska gå att förutsägas...17

För det fjärde: Det som inte passar ska bort...18

För det femte: Deras dolda regler är tydliga...19

För det sjätte: Den dolda lydnadsordningen...20

105. Kunskapssystem...22

Ordningar för kunskap som ska åtlydas är inte detsamma som ordningar för kunskap som ska utvecklas och förändras...22

Kunskapssystem kan vara dolda och samtidigt aktiva...23

Lös upp deras förtryck med de frågor de inte vill ha...24

106. Metaforen om falsk tid visar hur lätt det är att tillverka en falsk värld...25

De lurar dig med Rousseaus Zombiekod till att tro att du lever i Aten när du lever i Sparta - Därför är allt åt helvete - När du fattar bluffen kan vi gå vidare...26

107. Den falska frihetens apostel: Rousseau...27

108. Zombiekoden - Rousseaus uppkok av kyrkans förtryck blir den falska friheten och den totala enfalden i dagens samhälle...30

Motgift...31

Kyrkans väg till frihet...32

Zombiekoden visar hur makten på ett omärkligt sätt tvingar dig till den totala lydnaden som du ska tro är frihet...30

- Rousseaus formuleringar och begrepp...33

- För det första: Total lydnad ska gälla...34

- För det andra: Pöbeln ska på ett omärkligt sätt tvingas till att vara fri genom att det ska vara självklart att lyda förtrycket...34

- För det tredje: När pöbeln är förenade i en enda kropp ska det vara omöjligt med enskilda viljor...35

- För det fjärde: Rousseaus enhetlighet är en logisk eller statisk enhetlighet...35

- För det femte: Om du inte håller dig till enhetligheten ska du dödas...36

Förtydligande...36

Rousseaus Zombiekod är grunden för dagens samhälle...38

Förstärkning av motgiftet mot Rousseaus Zombiekod...43

Rousseaus Zombiekod i tre steg...44

Zombiekoden och det västerländska tänkandet...44

109. Den allmänna viljan är Den allmänna lögnen...45

Kortfattat...45

Långfattat...45

Rousseaus egna ord om allmänviljan...46

En skiss för att precisera hur illusionen allmänviljan fungerar...47

110. Rousseau är tydlig med att staten ska vara en kult...48

Grunden för statskulten...48

Rousseau försöker att dölja betydelsen av kyrkans ord...49

När staten övertar kyrkans regler blir staten till en kult - Rousseau gjorde staten till en dold religion...50

111. Dagens statskult - Statens dolda teologi...54

Staten som den allsmäktiga guden...54

Statens heliga treenighet med dess Djävul...56

Logik som den allsmäktiga guden...57

Kort...58

Längre..58

Logikens heliga treenighet med dess Djävul...59

Tystnad är detsamma som total religiös lydnadsmakt...59

112. Du ska sälja dig till staten - eller Du är en gåva till staten...61

Alienation - Du ska vara prostituerad...61

Bordellen Folkhemmet...62

Du ska se ditt liv som en gåva av staten - därför kan den politiska eliten göra som de vill med dig...62

113. Tolerans - ordern att du inte ska förstå håller ihop lögnerna och den falska friheten...63

114. Det totala förtrycket döljs i det naturliga och fri uppfostran...67

Längtan till den falska naturen - som är kyrkans krav på total lydnad...66

Émile - hjärntvätt till total lydnad kallas för fri uppfostran...67

Hur Sparta blev till det falska Aten...71

115. Demokratins Aten...71

116. Militärdiktaturen Sparta...73

117. Platons helveteslära...75

118. Rousseau hyllade så klart militärdiktaturen Sparta...76

Rousseaus ideal är detsamma som Platons: militärdiktaturen Sparta...76

Sammanfattande om Rousseau...78

Vad det innebär att vi ska tvingas till att vara lika...79

Sammanfattning av Rousseaus variant av kyrkans grund - eller följder av att förnuft är detsamma som logik...81

Vad det innebär att tvånget ska döljas - förtrycket sker på flera samtidiga nivåer...82

Lycka i en statisk värld kräver mördande för att bli av med störande förståelse...83

119. Lycka i en statisk värld är att inte oroas av dynamik...84

120. Dynamiska hot måste elimineras i en statisk värld...85

121. Ambition och Nyfikenhet är utmärkta exempel på fel som kan bestraffas med döden...86

122. Slaktkicken - ÄR det västerländska tänkandets väg till perfektion, harmoni och lycka...88

Dynamiken som de hindrar dig att förstå med statisk enfald...90

123. Den trojanska hästen springer till liv och för dig till Aten i rasande galopp...91

124. Våld eller förståelse - de försokratiska filosoferna lade grunden...92

125. Panta Rei - hur själva sinnebilden för den pågående dynamiken blir till en statisk bild och fullständigt obegriplig...93

126. Schopenhauer om det västerländska tänkandet - det centraliserade egoistiska idealet...95

Vetenskapsteori håller igång det dolda och totala förtrycket...97

127. Om svindleriet vetenskapsteori...99

128. Psykologi- och Filosofibluffen avslöjas i boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar...101

Psykologibluffen...102

Våra dynamiska möjligheter förhindras av demonen Psykologi...106

Ett steg ut i förtryckets vardag...107

Filosofibluffen...112

- Allt utanför lydnad (logik) kallas för galenskap - eller en kakas existens och tillblivelse kan bara förklaras med att kakan finns...113

- Dynamik censureras genom att uteslutas...118

Olika sätt att fånga den västerländska enfalden...120

129. Till alla barn...121

130. Dirty Harry påpekar att maktens ord inte stämmer - det är hur tydligt som helst när du väl upptäcker glappet...122

131. I en statisk värld går det inte att ändra väg...123

132. Några enkla historiska sammanhang som makten vanligen döljer...125

133. Idag blir det allt mer tydligt att staten är till för att garantera att makt är rätt och det enkla beviset kallas för Whistleblowers...127

134. Glöm det inte: Det materiella välståndet är på ytan...131

135. Tystnadens politik visar att och hur makten ljuger...132

136. Galileo Galilei visade att kyrkan styr pöbeln med att tillverka en falsk värld...134

137. Så avslöjas en dold diktatur...135

Världen faller sönder - Låt oss fira!...136

138. De bildade säger att du måste få det sämre för att skydda de dolda dogmerna och den politiska elitens makt...136

139. När du har fått grepp om de vita dolda dogmerna får den afrikanska berättelsen skärpa...137

Retoriska lustmord...141

140. Det finns ju inte!...141

141. Fler snabba hänvisningar till deras dolda religion...145


 
  B i l a g o r


 
 

1. Den dolda nazismen styr oss - därför lockas
många till öppen nazism (2010)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/bilagor.html#1

 
 

Dold och öppen nazism är bara toppen på isberget: den västerländska förbannelsen....4

EU:s bluffdemokrati bygger på Hitlers vision för hur det nazistiska riket ska styras - vi är alla nazister...5

De som öppet blir nazister är fly förbannade...8

Vårt gigantiska hinder - våra möjligheter är ett hot för alla de som staten har lurat till att tro att slavreglerna är den enda möjliga verkligheten...11

Jantelagen förklarar många saker på en gång...14

Den påstått obegripliga nazismen är en strategi för att dölja nazismens grunder...16

De allierades avnazifieringskampanj i Tyskland efter det andra världskriget lär oss mycket om dagens värld...17

Tabu är till för att förbjuda kunskaper och insikter som hotar den etablerade makten...19

Det västerländska tänkandet - den västerländska förbannelsen...19

Den västerländska förbannelsens slavregler är till för att ge dig ångest, skuld och skam...22

Den logiska begränsningens strypgrepp...23

Hitler beskrev nazismens grund...24


Sammanfattning av nazismens kärna...28

Den västerländska förbannelsen efter Hitler - den dolda nazismens epok...29

I dag lärs grunden för nazism, den järnhårda logiken, ut som sanning i skola och på universitet...31

Rasism och mobbing - påstås vara undantag från den dolda nazismens heliga budskap...31

Din dagliga dos vardagsnazism...32

Heil Gud! - den kristna kyrkan är grunden för nazism...35

Skillnaden mellan fascism och nazism...37

SD säger sanningen - människor är oroliga - för staten har lurat ifrån oss vår dynamiska förmåga...37

Grundbulten i SD:s program bygger på Adolf Hitlers princip för nazismen...39

Summa summarum - därför har Hitler rätt...40 
 

2. Några ord om den avgörande frågan,
krav och hungerstrejk (2012)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/bilagor.html#2

 
 

Titelsida...2

Innehåll...3

Om denna bilaga...4

I korthet...4

Varning - läs vad jag skriver innan du försöker att försvara det västerländska tänkandet...5

Mitt ärende...5

Mitt krav till riksdagen...6


Kort: vad det hela handlar om...7

Till riksdagsledamöter och talman...7

Hungerstrejk - det saknade innehållet till de globala protesterna - politikerna tvingar på oss kyrkans dolda regler - den avgörande frågan avslöjar hur det ligger till ...8

Den totala sammanfattningen - så här lurar de ifrån dig ditt liv...9

Förtydligande av mitt krav...10

Sverige är en bra start...11

Hungerstrejk - ett tveeggat vapen...12

Lydnadsmedia styr ...13

Jag skriver...14

Övergripande strategi...14

Länkar...15 
 

3. Vad det hela handlar om - Tjugosju sidor med öppningar
till en annars sluten värld (2013)

Finns på: http://staten-hyperdialog.blogspot.se/p/bilagor.html#3

 
 

Intro (första sidan)...1

Observera!...3

Lag och ordning...3

Himmelska makter och människan...3

Mitt ärende...4

Om dessa rader...6

Du hjärntvättas till att se det totala Makttricket som naturligt och det enda möjliga...7

Den enkla grunden - som är så svår att fatta - eftersom de har lurat dig och alla andra till att vara lydnadsberoende...8

De trycker ner dig i en hink...9

Din värld ska vara lydnad - verklig förståelse ska vara obegriplig...10

Det hela utifrån lydnad och olydnad...12

Det finns ju inte! - Kul tips för att hetsa förtryckarna...15

Rutinen ska styra - det är det som är logik...16

Politiker är heligt allsmäktiga...18

Lösningen: Vi måste skaffa de kunskaper som förhindras och bli kvitt lögnhärden den akademiska sörjan...20

Exempel på logikens effekter...21

Den pågående totalkrisen är vår bästa vän...22

Händerna mot himlen - Huvudet är avhugget...24

Med lite dynamisk förståelse är Jantelagen en utmärkt förklaring...25

Bakgrunden till mina ord och kommande hungerstrejk...26

Bokens delar, sektioner och bilagor...27


 
 

4. Sammanfattande om hur psykologi är till för att hålla dig i ångest, vansinne och lydnadsberoende


(kommande)


 
 

Funktionell struktur

 
 

3. Hypersystem

(kommande)
 
 


Systematisk beskrivning av tankemässig dynamik utifrån Aristoteles grunder för dialog. Samt om hur vår förmåga, att greppa dynamik hindras av dolda religiösa dogmer.

Sektion I. Hypermonolog: Du kan bara lyda - den totala lydnadens statiska grammatik

Sektion II. Hyperdialog: Jag skapar alltså tänker jag - det verkliga tänkandets dynamiska grammatik


 
 

Historiska relationer

 
 

4. Det vetenskapliga bedrägeriet

(kommande)

 
 

De historiska sammanhangen, som visar; hur det som idag kallas för vetenskap är frågan om kyrkans lydnadsreligion.

 
 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!