The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Den dolda nazismen styr oss - därför lockas många till öppen nazism


Lite större skärm: Klicka på pilen och du kommer till ett nytt fönster

Ladda ner: Klicka på texten inne i ramen och spara (Ctrl + S) eller gör som ovan och i det nya fönstret gå till File: Download.

 

Det västerländska tänkandet - Den Västerländska Förbannelsen är äntligen finito - så att vi kan börja bygga nytt


Publicerat 4 juni 2010, uppdaterat 13 juli 2012


Den första delen blev en succé med många nedladdningar. Här kommer en andra del. Observera att du behöver inte börja med att läsa den första delen.

"Frigörelse är att riva de murar som vi är omringade av, både som människor och som nationer. Och det är rädsla som bygger dessa murar, det är rädslan inom oss som skapas och understödjs av våra regeringar. Det är mycket enklare att kontrollera oss om vi är rädda, för andra människor, än om vi inte är det."

Så sa Roger Waters (född 1943), 27 maj 2010, om kommande turné med The Wall.

Det var bra ord. Men, denna form av förebråelser är en del av den västerländska förbannelsen. Vi har vant oss vid att kritiken inte kan få ett rejält fäste. Protesterna har blivit till ett eget revir - samtidigt som orsakerna lever vidare utan att påverkas. De första orden i låten Another Brick In The Wall (Part II) går så här: "We don't need no education, We don't need no thought control."

Jag går vidare och undersöker på djupet varför det är som det är. Och framför allt visar jag konkret hur det ser ut på andra sidan.

När du tydligt kan se att den odiskutabla och absoluta grunden för vad staten, skola och universitet lär ut ÄR att du ska vara rädd; så att du bara vågar att lyda, får du fast mark under fötterna. Det du antagligen har misstänkt är helt rätt. Du har bara inte haft orden och de historiska sammanhangen tidigare.

Kort sagt jag gör inte bara slut på den västerländska förbannelsen; jag gör även slut på den tandlösa gnället. Visst, är det så att kritikerna av det västerländska tänkandet genom seklerna har gjort iakttagelser; som jag har använt mig av på min väg. Jag är inte otacksam. Men, nu är det dags att gå vidare.

Jag är övertygad om att Du kommer att hålla med med när du har läst om Den falska upplysningen, Det västerländska helvetets tio budord, Slaktkicken och Hypertabut. Och särskilt när du har läst och om den vanligen dolda grunden för det så kallade västerländska tänkandet.

Här är lite fler citat som visar kritik mot det västerländska perspektivet; som vi tror är detsamma som det enda möjliga.

”... de flesta politiker, enligt de bevis vi har, är inte intresserade av sanning utan av makt och att hålla sig kvar vid makten. För att underhålla makten är det viktigt att folket hålls i okunskap, så att de lever i okunskap om sanningen, till och med om vad som är sant om det egna livet. Därför är vi omgivna av en väldig väv av lögner, som vi livnär oss på.”

Sagt av Harold Pinter (1930-2008) i hans Nobelföreläsning: Konst, sanning & politik. Motivering till hans Nobelpris i litteratur 2005: Pinter "som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum".


Sous les pavés, la plage / Under gatstenen, stranden / Under gatan en strand

Klantskallarna, i studentupproret, 1968 villade bort sig. De hade en hel del insikter. De ville ha bort det västerländska förtrycket, som gör människan tanke-, känslo- och handlingsförlamad. Men deras egen förvirring gjorde att förtryckande politiska krafter tog över - varför de misslyckades totalt. Hur det nu än var hade de ovanstående paroll som återspeglar den borttappade grunden. Med kunskaper och alternativ som då saknades blir dessa ord och förhoppningar återuppväckta. Därtill inser de flesta idag att de hinder som fortfarande finns; är nu blott rutten sörja som hindrar människans möjligheter. Till stranden!


Så här skrev August Strindberg (1849-1912):

Vad är filosofi?
Ett sökande efter sanningen.
Hur kan då filosofien vara överklassens vän?
Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka behagliga sanningar.
Om några obehagliga upptäckas då?
Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke.
..

Vad är moral?
En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt.
..

Det är inga personer med anseende som angripa samhället.

Nej, det är icke att undra på, ty överklassen, som utdelar anseende, skänker detta endast åt dem som försvara samhället (= överklassen).OBS - om du är på startsidan så kan följande avsnitt redan vara i ditt fönster

Här är en lite längre presentation av den andra delens första sektion


Bli kvitt hjärntvätten - Den västerländska förbannelsen - och greppa dina förbjudna möjligheter

Mobbing, diskriminering, rasism, skolmassakrer, etnisk rensning, koncentrationsläger, tortyr, förtryck, kolonialism och misshushållning av naturen. Vidrigheterna påstås bara vara olyckliga omständigheter. Eller att det är frågan om den mänskliga naturen och det hela kan avfärdas med så har det alltid varit.

Samtidigt är det knöligt med dialog, dynamik, samarbete, förändring, mångfald och kommunikation.

Att det är som det är beror på att du är så hjärntvättad du kan bli. Du tror att du är självständig i en fri värld. Du fattar därför inte att du lever i ett fängelse vars murar staten, skolan, universiteten och massmedia hindrar dig att upptäcka.

Den västerländska förbannelsen som vanligen kallas för det västerländska tänkandet lärs idag ut som basen för kunskap och förståelse. I själva verket är denna grund en bluff som kyrkan hittade på för att göra pöbeln lydnadsberoende.

Det innebär att det du tror är förnuftigt, sant, neutralt eller objektivt är ett dolt religiöst lydnadsperspektiv. Med andra ord du - och vi alla är vrålblåsta.

Grunden för hjärntvätten är tabu och förbud mot de antika grekernas hela budskap om vår tänkande förmåga. Det är exempelvis därför vi är låsta till att tro att vi inte kan greppa hur vi kan lösa konflikter.

När du har upptäckt murarna är det lätt att förstå och tänka på riktigt. Det är inte alls svårt. Det handlar mest om att klara av inlärda hinder för dynamiskt tänkande, lära dig en del begrepp och upptäcka dolda historiska fakta och sammanhang.

Vi tänker dynamiskt varje dag. Vi upptäcker ju efter en stund hur vi ska göra - även när vi inte från början fattar något - eller hur? Att vi tror att vår skapande förmåga är obegriplig, mystisk, svår, ordlös eller inte har med tänkande att göra beror på att vi blir lärda att dölja och begränsa våra möjligheter.

När du har grunderna kommer du att ha nytta av Lydnadens grammatik för att upptäcka hur du dagligen blir lurad och Hyperdialog - Tänkandets Periodiska System som hjälper dig till ett nästa steg.

Du får även grepp om Hyperdialogeffekten som visar hur våra möjligheter kan växa när vi kan använda vår dynamiska förmåga att tänka. När konkret kunskap om dynamik är förbjuden blir biologiska metaforer enbart bilder utan vare sig innehåll eller mening.


Länkar

Roger Waters

Waters up for Pink Floyd reunion, Bassist says he'd do another one-off gig for charity, BBC, 27/05/2010

Another Brick In The Wall

The Wall – Live in Berlin, 21 July 1990

The Wall Live in Berlin: Part 1of 6

The Wall - Full video


Harold Pinter

Nobelföreläsning Konst, sanning & politik

Hela Pinters föreläsning finns, på engelska, som video på: http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=620

På samma sajt finns visserligen en svensk översättning.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-s.html

Men den är inte särskilt bra och måste ha gjorts i stor hast inför publiceringen. Jag har översatt citatet själv.

Motivering: Harold Pinter Nobelpriset i litteratur år 2005


Sous les pavés, la plage / Under gatstenen, stranden / Under gatan en strand

May 1968 in France

Deportees, Under The Pavement - The Beach (2009)
Under The Pavement - The Beach

Invasionen, Hela världen brinner (2010)
Under gatan en strand


August Strindberg

Samlade skrifter av August Strindberg

August Strindbergs Lilla katekes för Underklassen
- Vad är filosofi? …, Likt och olikt, s. 186.
- Vad är moral? …, Likt och olikt, s. 188.
- Det är inga personer med anseende som angripa samhället.... ,
Likt och olikt, s. 196.
Ladda ner boken - andra delen

Detta är ett tidigare inlägg - Den andra delen, första sektionen finns nu under: Del 2 : I

Välkommen till den slutgiltiga upplösningen av det västerländska tänkandet - förbannelsen är äntligen finito - så att vi kan börja bygga nytt


Publicerat 4 juni 2010, uppdaterat 13 juli 2012


Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här


När du tydligt kan se att den odiskutabla och absoluta grunden för vad staten, skola och universitet lär ut ÄR att du ska vara rädd; så att du bara vågar att lyda, får du fast mark under fötterna. Det du antagligen har misstänkt är helt rätt. Du har bara inte haft orden och de historiska sammanhangen tidigare.

När du får fakta blir dina aningar konkreta. Med historiska fakta kan du avslöja den ständiga propagandan som hysteriskt skrålar om att vi är fria och självständiga. Du kommer att se att det är meningen att vi ska vara tanke-, känslo- och handlingsförlamade. Att många tvekar att ta reda på fakta är ett utmärkt bevis på den påtvingade hjärntvättens onda cirkel.

I den västerländska kulturen har sanning inget värde; enbart vad makten erkänner eller godkänner som sanning har ett värde. När du bara ska lyda blir sanning värdelöst. Därför kan människor vanligen inte ta sig ut ur det nervösa lydnadsberoendet.

Nu, när det västerländska härvan snart är borta, kan vi börja att bygga en ny kultur och den västerländska civilisationen får en ny möjlighet. För du måste lära dig att skilja mellan de grunder som de antika grekerna byggde, som blev vår civilisation, och den nuvarande västerländska kulturen, eller det västerländska tänkandet som är i sin sista fas.

Den västerländska kulturen är helt enkelt en inskränkning av de antika grekernas budskap. Att du inte tydligt kan se, greppa eller uppfatta denna begränsning ÄR hjärntvätten. Jag uppmärksammar de lögner som hindrar dig att se och använda dig av vår civilisations verkliga grunder. Bedragarna har fått människor att tro att de begränsade möjligheterna, att tänka och förstå, är det enda sanna eller naturliga. Därför har förvirring, rädsla, oförmåga och låsning till struntprat blivit detsamma som kunskap och bildning.

Vi har sedan medeltiden levt i en värld som har styrts av religiösa ideal som med tiden har blivit allt mer osynliga eller suddiga. Idag utgår vi, självklart, ifrån att religion inte kan vara en grund för tänkande och vetenskap. Men som du kommer att se är det enkelt att påvisa att: det västerländska tänkandet baseras, än idag, på kyrkans dolda lydnadsgud. Det är därför inte alls frågan om vad som brukar kallas för konspiration. Även om det var en tydlig och brutal sammansvärjning från första början.

Men sedan har konspirationen, av sin egen inbillningskraft, blivit till vad vi tror är den enda möjliga sanningen. Det hör även till att den västerländska lydnadsbluffen har varit en lönsam lögn för makteliten; och alla fånar som trott sig vara en del av eliten. Därför har ingen tidigare kunnat protestera.

Motståndet har varit kompakt. Feghet och begär har sett till att bedrägeriet har blivit framgångsrikt. I alla fall har det varit så tills nu. Den just påbörjade globaliseringen med internet och billiga kommunikationer ändrar spelreglerna.

Tidigare var det möjligt för några få i maktens topp att ljuga, eller förhindra att sanningen kom fram, eftersom medborgarna var separerade från varandra. Just därför är det viktigt att vi tydligt kan se och förstå hur den västerländska förbannelsen är konstruerad; så att vi kan bli kvitt hindren - för att dra nytta av de möjligheter, kunskaper och förståelser som idag är dolda.

Om jag frågar dig: hur mycket skatt betalar du officiellt? Då är jag ganska säker på att du svarar med vad du betalar i inkomstskatt. Jag är nästan helt säker på att du inte inkluderar alla de olika skatter som utgör det faktiska skattetrycket. Tänk på att på arbetstiden, eller på vad du producerar, utgår det moms och arbetsgivaravgift som arbetsgivaren ska betala. Och på din lön är det inkomstskatt. Sedan när du ska köpa något ska du betala moms igen.

Det innebär att det totala skattetrycket, som tas ut på din arbetstid, är avsevärt kraftigare än vi vanligen talar om. En orsak till att det är som det är beror på att de olika skatterna kallas för olika saker som exempelvis avgifter och har olika grunder för att beräknas.

Men när skitsnacket är avskrapat är det vår tid som beskattas. Och det är de pengar vi kan köpa något för som avgör vilket liv vi kan leva.

Det är därför en stor skillnad mellan - den officiella bilden av hur det är - och vad som konkret drabbar oss. Dessutom är detta perspektiv ett tabu; det är en fet ickefråga.

De som du tror ska hålla koll på sådana saker, för att skydda dig, som kallas experter och journalister är på många sätt beroende av att hålla med den officiella bilden. Därför heter det att alla andra perspektiv än - det officiella, eller erkända, inte bara är fel utan galet eller sjukt. Det perspektiv som visar de konkreta effekterna räknas därför inte till den accepterade beskrivningen av världen.

Detta enkla exempel påvisar att vi lever i ett helt annat samhälle än vad vi vanligen tror. Vi lever tillsynes i ett samhälle som kallas demokratiskt där vi blir inbillade att vi kan tala om allt och att vi kan påverka våra liv. I själva verket lever vi i en feodal kultur, som har överlevt sedan medeltiden, där medborgaren bara ska vara en klump i en viljelös massa. Det är ett samhälle där uppenbara lögner skyddas av rädslan för att säga emot. Det är en värld där en liten elits bedrägerier är den enda möjliga sanningen; som alla ska hålla sig till.

Detta tydliga exempel är i och för sig intressant. Men det verkligt spännande är det fundament som gör att staten och en liten klick kan ljuga, för att skydda sina egna intressen, utan att någon kan protestera. Som du kommer att se är skattebedrägeriet bara en funktion av denna grund som jag presenterar i detalj.

Eftersom det hela handlar om att oskadliggöra en grundläggande lögn som kom till på medeltiden blir det många stora och små effekter. De flesta av de begrepp som vi dag navigerar i vår värld med förlorar sitt innehåll eftersom de bygger på lögnen. Ett tydligt exempel är att de politiska etiketterna konservativ och radikal kollapsar.

Att vara radikal betyder att gå till rötterna, från latinets radix som betyder rot, medan att vara konservativ innebär att vilja bevara. Dessa båda vägar sammanfaller eftersom enda möjliga vägen framåt är att gå tillbaka till de grekiska rötterna.

Men givetvis är det inte den idag etablerade, och förfalskade, synen på den antika grekiska filosofin som vi ska vända oss till. Den så kallade globala ekonomiska kris vi idag genomgår har säkert orsakats av enskilda oegentligheter. Men det är inte det som är poängen. För alla som vet något om ekonomi känner till att det inte är pengar som är det viktiga utan; förhoppningen att kunna sälja eller att våga investera.

Gungflyet idag är en konsekvens av att allt fler saknar förtroende för framtiden. Det är frågan om en ond cirkel som kommer sig av att många har tappat hoppet på morgondagen. För det tankemönster som hitintills har gällt är i konkurs. Det är det vi känner utan att kunna förstå vad det är frågan om. Vi är tysta för vi saknar perspektiv, sammanhang och ord. Vi vet bara att allt mer inte längre stämmer och att det finns inget vi kan hålla oss i.

Att jag kan vara kaxig och skriva att jag löser upp det västerländska förvirringen beror på att jag ger dig en uppsättning nycklar till de låsta portarna. Du kan alltså själv kan upptäcka hur det ligger till. Och när alla tydligt kan se hur en bluff är konstruerad går det inte att fortsätta med samma bedrägeri.

När du anar att jag menar allvar. När du börjar att förstå att jag faktiskt löser upp det västerländska tänkandet kommer du säkert att asgarva - och undra hur människor i mer än sjuhundra år har kunnat varit fast i en tramsig sörja som förhindrar tänkande och förståelse. Samtidigt kommer du att inse tragiken och upptäcka allt lidande som orsakats av denna förbannelse. Du kommer även att fatta att det är väldigt enkelt att förstå, hur det västerländska vansinnet är konstruerat, när du väl ser bakom de förbud och sedvänjor som bevarar lögnen och hjärntvätten.

Om vi går på propagandan som ursprungligen tillverkades på medeltiden för att lura på pöbeln att vara rädd; då kan vi inte ta oss ur tvångströjan och då är vi förlorade. Tidigare var det meningen att vi alla skulle vara rädda för att garantera den totala lydnaden.

Idag är rädsla och totala lydnaden det värsta som finns. Därför är det så kallade västerländska (icke-) tänkandet bankrutt. Ett bra bevis på att något är rejält fel, med det västerländska kulturen, är att de flesta verkar vara rädda för frihet eller verkligt oberoende; och menar uttryckligen att det är detsamma som oordning och förvirring. Det är just så det blir när människor är frånlurade sin förmåga att tänka; och när lydnadens instängdhet är detsamma som trygghet.

När vi tydligt kan särskilja blind lydnad, från förståelse för att det är bra med gemensamma regler eller lagar, upptäcker vi den tankefälla som många sitter fast i. Men det är inte så lätt att göra denna åtskillnad, när omedelbar eller blind lydnad, är ett dolt ideal och när vi därtill inte är vana att tala om sådana saker. Av samma orsak är det svårt att fatta att vi är lurade till att tycka att vi är fria och självständiga i en liten instängd värld. Men det flesta kan känna att något är fel när viktiga sammanhang är obegripliga.

Just därför genomskådas den västerländska bluffen när förståelse obevekligen krävs; då avslöjas de historiska grunder som bedragarna döljer. I en värld som blir allt mer beroende av global samverkan; går det inte att dölja den västerländska bluffen går ut på att dölja och förhindra vår dynamiska tanke- och förståelseförmåga. Det är den akademiska traditionen, med statligt monopol på utbildning och forskning, som döljer den bok och de regler som är grunden för det västerländska tänkandet; som säger att du SKA vara rädd.

Det är därför inte så konstigt att allt som handlar om förståelse och tänkande känns tungt, svårt, ogenomträngligt, omöjligt för att inte säga fel. Det är därför inte heller märkligt att det är gott om människor som är rädda. Det är meningen att det ska vara så. Glöm det aldrig. Det västerländska tänkandets obestridliga grund vilar på att människor SKA vara rädda. Allt som säger emot detta historiska faktum är lögn och propaganda för att du inte ska fatta sammanhangen.

Det är givetvis ett kraftfullt tabu, ett Hypertabu, att tala om grunderna för det västerländska terrorn eller ens att kritisera den akademiska sekten med dess vedervärdiga grund. Det är självfallet inte rädsla som direkt lärs ut; utan en ständig oförståelse som skapar rädsla. För när vi inte kan förstå blir vi rädda.

Det är därför du aldrig blir lärd HUR du kan tänka i skolan. I skolan tränas du till hur du SKA genomföra arbetsuppgifter. Du blir lärd hur du ska lyda; även om du inte ser det så med en gång. Den enkla sanningen är att skolans absolut viktigaste funktion är att dölja hur du kan tänka. Du ska tro att du lär dig att tänka. Men när flosklerna är bortblåsta blir du lärd: att känna dig fri från den otrevliga osäkerheten genom att lyda hur saker och ting SKA vara i en statisk värld.


Jag kan göra mig skyldig till slarvfel, jag kan glömma bort viktiga samband och jag kan göra korkade felslut. Visst, är det så. Och jag far ut i en del invektiv. Men – i det stora hela är mina ord sanna och bevisbara. De historiska grunderna som vanligen döljs är mycket, mycket, enkla och kan kollas av vem som helst i öppna källor. Ändå, döljs dessa fakta av dem som har makt och myndighet; då dessa enkla fakta raserar grunderna för vad vi har blivit lärda att se som sanning och kunskap.

Jag skulle vilja se den filosof, historiker eller teolog som kan påstå att jag har fel på någon betydande punkt. Och då menar jag fel utifrån de fakta, och historiska sammanhang, jag lägger fram – inte fel utifrån den etablerade akademiska traditionens larviga lögner – som är till för att dölja religiös sörja. De grunder jag skriver om är fakta; som ingen, utan att ljuga, kan säga något emot. BASTA!


Upplysningstidens tänkare gjorde INTE upp med kyrkans förtryck - den absoluta lydnaden doldes bara och överfördes till nationalstaten

Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här


Vi tar för givet att vi, i västerlandet, för länge sedan blev av med den kristna kyrkans totala makt över samhället och att vi lätt kan särskilja religion från vetande. I själva verket är denna uppfattning en illusion eller en banal jargong som döljer historiska fakta såväl som vår tankeförmåga.

Idag är den politiskt korrekta och snabba standardförklaringen att renässansen och upplysningstiden blev till den amerikanska konstitutionen och den franska revolutionen; vilket innebar att vi en gång för alla har gjort upp med kyrkan. Men faktum är att dessa historiska rörelser protesterade enbart mot ATT kyrkan hade ett maktmonopol och ÖVERFÖRDE, med eller utan avsikt, kyrkans maktmedel till den förment religionsfria nationalstaten.

Upplysningstidens drivande tänkare som exempelvis Voltaire (1694-1778) och Rousseau (1712-1778) gjorde helt sonika halt vid att anmärka på kyrkans totalitära lydnad. Eller kanske mer precist; de kritiserade kyrkans inflytande. De intresserad sig inte för HUR kyrkans totalitära lydnad var uppbyggd; varför den totala lydnaden inte bara överlevde utan även doldes. Före upplysningstiden var kyrkans förtryck öppet. Människor skulle tveklöst lyda kyrkan: det fanns ingen annan möjlighet. Efter upplysningen blev förtrycket dolt genom att de tricks som kyrkan hade använt för att lura pöbeln till att lyda överfördes till nationalstaten.

Resultatet av upplysningstiden blev därför att kyrkan förlorade politisk makt medan kyrkans budskap överlevde och blev till nationalstatens och vetenskapens "förnuft". När vi idag hyllar upplysningen firar vi därför, i praktiken, kyrkans dolda lydnadsideal. Eftersom lydnaden är dold blir innehållet i våra tankar och ord, mycket förenklat, tvärt om mot vad vi vanligen tror. När vi talar om tänkande blir det till att vi faktiskt menar lydnad.

Och när vi talar om frihet talar vi faktiskt om fångenskap i regler vi inte kan se. Det finns därför fog för att säga Den falska upplysningen eller varför inte Nedsläckningen.

Du misstror mig säkert eftersom du antagligen inte känner till klara, enkla och benhårda historiska fakta och sammanhang, som vanligen döljs eller rakt av förnekas, av den akademiska sekten. Det är därför ett oerhört kraftigt tabu - ett Hypertabu - att tala om dessa bevis. För även kyrkans tabun, trix och hopkok, som är till för att omöjliggöra kritik av mänsklig tyranni, blev nationalstatens.

Därför har ingen tidigare intresserat sig för HUR det kunde komma sig att kyrkan från början fick monstruös makt och hur denna makt funkade och fortfarande verkar. I alla fall är sådan kritik inte allmänt känd eller en del av vad vi vanligen ser som viktiga perspektiv.

Det innebär även att grunden för det vi tror är sanning, vetenskap eller ett objektivt synsätt i själva verket är en begränsning till att lyda den kristna kyrkans medeltida statiska lydnadsgud. Det är just därför vi inte riktigt klarar av att protestera mot människoslakt och andra fasor.

Det kan vara svårt att fatta att vårt eget, västerländska, förment vetenskapliga perspektiv i själva verket är den kristna lydnadskyrkans synsätt. Därför kan det nog underlätta med skeendena i en övertydlig uppställning. Här är hela det västerländska bedrägeriet i fem punkter.

1. Kyrkan tillverkar en värld där enbart kyrkans gud kan styra och människorna lyda.

2. Den akademiska sekten lär ut kyrkans lära som den enda möjliga sanningen.

3. De politiska omständigheterna gör att medborgarna inte vill veta av kyrkans lydnadsgud.

4. Den akademiska kulten plockar bort ordet gud utan att ändra något annat och lurar på så sätt pöbeln. Detta är den falska upplysningen.

5. Effekten blir att kyrkans lydnadsgud fortfarande styr som en osynlig kraft; eftersom inget egentligen har förändrats från när kyrkan hade den synliga politiska makten. Det går därför att säga att den kristna kyrkans totalitära lydnadsgud först når sitt fullkomliga herravälde i och med den falska upplysningen. För idag kan du ju inte ens protestera mot det osynliga förtrycket.

När vi idag hör talas om kyrkan tänker vi säkert på att religion har att göra med en personlig tro. För att förstå sammanhangen måste du inse att det är så vi vanligen ÄR tränade att se på religion idag. När kyrkan hade den totala och öppna makten bestämde kyrkan vad som var sanning, kunskap och förnuft. Det är just makten att bestämma dessa grunder som staten och den akademiska traditionen har idag.

Till råga på allt är detta fundament EXAKT detsamma grundläggande perspektiv, den totala statiska lydnaden, som kyrkan införde. Enda skillnaden är ju att ordet gud idag är dolt. På så sätt döljs även att den statiska lydnaden ens existerar. Lydnaden blir total och osynlig.

Du kommer att se att det är enkelt att påvisa att det faktiskt är så. I den medeltida och feodala lydnadstraditionen är det enbart den kristna kyrkans gud som kan skapa ett nästa steg. Människan ska därför bara lyda och ska inte klara av att skapa förståelser och tankar. Det är denna tradition som fortsätter att verka varför du på olika sätt blir tvingad att lyda; utan att du kan fatta HUR det går till. Du tror därför att du är fri och självständig när du i själva verket är förlamad.

Du upptäcker hur det ligger till först när du ser hur bedrägeriet är konstruerat. De som överförde kyrkans maktinstrument till staten var de som hade hand om redskapen när kyrkan hade den synliga makten; den akademiska traditionen eller snarare den akademiska sekten.

Den akademiska traditionen formades från början av kyrkan för att sprida den absoluta religiösa lydnaden och fullgör fortfarande detta uppdrag. Kyrkan och deras akademiska sekt har under historien varit hopgrötade på alla sätt och vis.

Idag skyddar den akademiska sekten kyrkans definition på vad som är kunskap, förnuft och vetenskap med hjälp av ett absolut statligt monopol. De akademiska dogmerna följs sedan av skola och universitet och styr på så sätt hela samhället.

Vi är alltså lurade till att leva våra liv instängda i en morbid människofientlig fundamentalistisk lydnadsreligion som vi blir lärda är vetenskap. Den enda skillnaden mellan medeltiden och nu kan därför sägas vara att tidigare var kyrkan ansvarig för att sprida sin terror, via den akademiska sekten; medan nu är det staten som ansvarar för att sprida samma sörja via samma kanaler.

Den akademiska traditionen är därför inte svaret på några som helst frågor. Den akademiska traditionen ÄR det fasansfulla problemet. Det är till och med så att det vimlar av fåntrattar, i den akademiska sekten, som aktivt suddar bort och otydliggör fakta för att skydda det dolda, statiska och religiösa lydnadsidealet.

Den religiösa lydnaden är därför i full vigör och styr oss under ytan; och tillverkar lidande och gigantiska problem. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att demokrati och mänskliga rättigheter historiskt sett är nya och svaga ideal; som har kunnat växa fram trots det västerländska tänkandets lydnadsfixering. Det är därför inte särskilt underligt att kyrkans förtryckande maktverktyg, kamouflerad som bluffvetenskap, har kunnat överleva.

Tänk på att diktaturer var vanliga i Europa under förra seklet. Det var inte bara diktaturer i öst utan även i väst där exempelvis Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland var diktaturer under en del av 1900-talet. Det är därför möjligt att idag gnälla lite i kanten om den totalitära lydnadens konsekvenser som exempelvis mobbing, rasism eller kvinnoförtryck. Samtidigt som det är omöjligt att på allvar göra slut på grunden till förtrycket så länge som Hypertabut, eller den totala tystnaden, skyddar det religiösa och vetenskapliga bedrägeriet.

Att vi inte med en gång kan se hur det förhåller sig beror på att Hypertabut skyddar en icke förpliktande gegga, som exempelvis babbel om mångfald och annat, som inte kan ha någon begriplig förklaring eller mening, i en lydnadsvärld, och som på så sätt tystar oss.

Tidigare var det möjligt att basera samhälle och ekonomi på att undvika dynamik och förändring. Därför var det lönsamt att träna barnen, från tidiga år till att all form av dynamiska möjligheter, det vill säga att allt som inte är förutbestämt; är farligt och skrämmande. Medan lydnad och det förutbestämda var grunden för trygghet.

Nu lever vi i en dynamisk explosion som vi kallar för globalisering där olika former av kommunikationer börjar bli självklara. Det är en utveckling som vi bara är i början av. Det medför att nu är det tvärt om så att dynamisk förståelse är lönsam för alla.

Allt fler måste möta det ännu okända. Att det är ett glapp mellan det tidigare auktoritära samhället och dagens behov finns det gott om bevis för på olika sätt. Torsdagen den 11 mars 2010 fanns rubriken: "Folk måste få göra fel", i Svenska Dagbladet, och i ingressen stod det: "27-årige företagaren Gustaf Josefsson säger att det är lätt för unga att starta och driva företag i Sverige. Problemet är att man är rädd för att misslyckas".

Det vimlar av sådana exempel. Vi vet att det är så och samtidigt inbillar vi oss att det inte kan finnas en begriplig förklaring till att det är som det är. Vi får helt sonika inte tala om att vi blir lärda att lydnad är det enda riktiga; medan att steg för steg nå förståelse är fel. Vi hindrar oss själva för Hypertabut tar emot. Därför är det omöjligt för oss att komma vidare så länge som Hypertabut finns kvar för att skydda de dolda religiösa dogmerna, och dess statiska förnuft, som vi är lärda är människans natur.

Den akademiska sekten skyddar den dolda religiösa lydnaden; det statiska förnuftet, med näbbar och klor. För blotta misstanken om att det statiska förnuftet är en bluff är ett hot mot deras statliga monopol på utbildning och forskning. Den akademiska sekten har all anledning att skydda de dolda religiösa lydnadsdogmerna för att på så sätt skydda prestige, privilegier och löner.

Den religiösa lydnaden har som fejkad kunskap varit ett oerhört lönsamt monopol i över sjuhundra år för de som kommit åt syltburken. Den akademiska sekten omsätter över hela världen gigantiska belopp, av medborgarnas skattepengar, för att polera den akademiska svindeln. Tänk bara på vad kostnaden är för en enda skola eller för ett enda universitet.

Den akademiska kulten är en global rörelse vars medlemmar vinner på att skydda det gemensamma grundläggande bedrägeriet. Otvivelaktigt är det så att de flesta inte känner till att de stödjer en bluff. De tror att de gör sin plikt: genom att inte undersöka grunden de står på. Det är även så att fenomenet, grupptänkande, eller groupthink, är välkänt.

Det finns därför många olika möjligheter att förklara att det är som det är; även om det inte är ett försvar för att låta terrorn fortsätta. Sedan år 1277 har kyrkans regler varit detsamma som förnuft, vilket är det västerländska tänkandet, som även kallas det vetenskapliga tänkandet. Detta år deklarerade nämligen kyrkan vad som skulle vara möjligt att förstå med vår tänkande förmåga. Kyrkans regler, som idag kallas för vetenskap, är i grund och botten frågan om ett trick för att begränsa vår tanke- och förståelseförmåga.

När du fattar vad det är frågan om kommer du att hånskratta, åt de som talar om risken med att "Storebror" kan se dig, via olika former av övervakning. I själva verket har pöbeln sedan medeltiden tränats av, den akademiska sekten och vad som idag är massmedia, till att bli lydiga drängar och pigor.

Massmedia är och förblir kampanjorgan för den eftersläntrade feodalismen. Det kan inte vara på ett annat sätt när "massa" är pöbeln och budskapet är att pöbeln ska förbli trogen den dolda lydnadsguden; med dess dolda prästerskap i den akademiska lydnadssekten. Ett bättre ord är därför pöbelmedia eller lydnadsmedia. Visst, kan det finnas tidningar och böcker som inte är lydnadsmedia. Det är innehållet som avgör; inte sättet att producera eller sprida.

Om du inte håller med om bedrägeriet, den totala lydnaden, går det illa för dig. I alla fall så har det varit. Tidigare var den akademiska sektens hjärntvätt ett viktigt maktverktyg för kungar och härskare. Idag är den akademiska kulten ett maktmonopol som bara skyddar akademikernas unkna lögner för att lura av dig ditt förstånd och dina skattepengar. För idag, i det ständigt uppkopplade och globala samhället, går det inte att dölja bedrägerier. Den västerländska förbannelsen i den påbörjade globaliseringen är ett allvarligt hot. Idag måste allt fler greppa dynamiska processer eller rörelse och förändring, som förbannelsen omöjliggör. Men ännu en tid har den akademiska pesten statligt beskydd.

Vi är lurade att leva i en ständig oro som vi tror är frihet. Vi kan ana att något är fel men vi kan inte förstå. När du har fakta och överblick kommer du att inse att George Orwells (1903-1950) berömda bok 1984 (1949), kultfilmen The Matrix (1999) eller andra dystopier bara är stilla fläktar jämfört med den terror som staten, universiteten och skolan med trevliga professorer och snälla lärare får dig att tro är människans naturliga förutsättningar. Det är en hjärntvätt som dagligen förstärks med pöbelmedias ständiga kampanjer för att uppfostra dig att lyda det akademiska skräckväldet med vad du tror är "kunskaper", "nyheter" eller "debatt".

Det kan ju även vara så att du med hjälp av vad jag skriver kan få ihop ett än mer effektivt sätt att hjälpa staten, den akademiska sekten och kyrkan att förtrycka dina medmänniskor. Du kommer att tjäna mängder med pengar, få massor med uppmärksamhet i lydnadsmedia, bli inbjuden till konferenser och seminariet på universitet. Alla i den akademiska sekten kommer att älska dig! Det kan inte slå fel.

Det vimlar av sådana rötägg för terrorn behöver ständigt förstärkning. Du kan inte misslyckas på den vägen. Du behöver bara pladdra på om hur viktigt det är att INTE kunna förstå eller att tänka. Förstärk bara den romantiska sörjan som blev resultatet av den falska upplysningen. Låt käften gå på om hur viktigt det är att följa sina känslor som absolut inte får eller kan förstås. Den stora vinsten är att när pöbeln krälar omkring i meningslöst dravel blir de ju tvingade till; att lyda och döda på minsta lilla kommando.


Länkar

Voltaire (1694-1778)
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire

Rousseau (1712-1778)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

”Folk måste få göra fel”, Negra Efendic, Svenska Dagbladet, Näringsliv, torsdag 11 mars 2010, sidan 5
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/folk-maste-fa-gorafel_4408127.svd

Groupthink (1952)
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_think

En bra artikel om grupptänkande: A View from the Back Seat, Longtime General Motors reporter David Welch looks back on how America's premier auto company got trapped in groupthink.
http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,628070,00.html

George Orwell - Eric Arthur Blair (1903-1950)
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

Om Boken: 1984 /Nineteen Eighty-Four (1949)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four

The Matrix (1999)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_matrixDu skall inte tro att du vet mera än vi - allt som går emot vad vi har sagt åt dig ska du tycka är pinsamt


Publicerat 4 juni 2010


Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här
Du tycker antagligen att det jag skriver om är otrevligt eller obehagligt. För sådana känslor är en effekt av den västerländska förbannelsen. Du ska helt enkelt känna och tycka att allt som går emot det västerländska tänkandet är osympatiskt och fel på alla möjliga sätt.

Första delen av rubriken här ovan, Du skall inte tro att du vet mera än vi, är den femte punkten i Aksel Sandemoses Jantelag. Du är tränad till att skämmas och känna obehag när du inte lyder. Det finns ingen möjlighet att gå runt detta enkla faktum. För om du inte klarar av att inse att det är som det är; kan du inte bli av med det dolda förtrycket.

En variant av samma sak är att dölja hur det ligger genom att döda budbäraren och lägga locket på. Tidigare i historien var det möjligt eller till och med en bra strategi att dölja och manipulera. Då var det få som hade ett behov av att veta hur det förhåll sig. De flesta skulle bara lyda. Idag är allt fler beroende av de faktiska förhållandena, för att kunna ta ett nästa steg, i en allt mer dynamisk och globaliserad värld.

Idag är det vanligt att höra att någon blir till en syndabock när något avslöjas eller att något går fel. Den som blir en syndabock utesluts och blir ett levande tabu. Om du tänker lite på när begreppet syndabock används; så kan du se att det alltid används för att försvara eller skydda etablerad makt.

Genom att utse en syndabock blir de som vill skydda den etablerade ordningen av med den pinsamma, oförsiktiga, typ som avslöjar lögner. Och framför allt blir det ett synligt straff som varnar andra vad påföljden blir för att hota den etablerade ordningen. Begrepp som Jante och syndabock är ohyggligt intressanta.

För ord och symboler som inte ger oss någon konkret förståelse för orsak, verkan och sammanhang är helt enkelt religiösa föreställningar som ersätter förståelse. Det är symboler, som är som bilder eller en yta, som ser ut att skänka insikt; utan att vara ge någon egentlig förståelse.

I bibeln omnämns begreppet syndabock och avser den religiösa riten att utse en getabock till bärare av synder. Bocken jagades sedan ut ur staden för att dess innevånare på så sätt blev fria från synder. När du inser, hur vanligt det är med religiösa begrepp i vår vardag, kommer du även att inse att vår värld inte är vad, vi vanligen tror att den är. Vi är helt enkelt blinda för alla de ständiga religiösa begreppen och ersättningarna till verklig förståelse. Samtidigt inbillar vi oss att vi lever i en kultur där vi klarar av att särskilja mellan religion och tänkande; vilket är ett stort skämt.

Jag återkommer till detta fascinerade ämne i avsnittet: Vardagens religiösa roller och demoner avslöjar vår religiösa lydnadskultur.

OK, när vi nu tydligt ser att det finns dolda religiösa riter i vår värld - vad är de då till för? Det enkla svaret är att; den dolda religionen döljer religion som i sin tur döljer tänkande. De tabun och förbud som finns i de dolda religiösa föreställningarna är till för att du helt enkelt ska tycka att det är för pinsamt för att gå vidare. Du ska känna dig osäker och bli rädd för att bli utstött om du börjar att undersöka hur det egentligen förhåller sig. Du ska hela tiden vara rädd för att bli en syndabock.

Men om du istället struntar i det religiösa tramset och går rakt igenom pinsamhetsmuren. Då kommer du att upptäcka hur den religiösa bluffen är tillverkad. När du passerat pinsamhetsmuren eller Hypertabut; kommer du att inse att du mycket väl kan fatta, alla de dynamiska förhållanden, som du har blivit lärd är omöjliga att förstå. Då har du gjort dig fri från den onda cirkel som är den västerländska förbannelsen. Och framför allt: du har på fullt allvar jagat iväg syndabocken en gång för alla.

Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion

Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner härSlaktkicken, att eliminera eller döda det som inte omedelbart ses som logisk, godkänt eller möjligt att förstå i det västerländska tänkandet, ger den ultimata våldsmakten. Slaktkicken rättfärdigar att allt annat än den etablerade sanningen är fel. Slaktkicken är detsamma som att vara rationell, förnuftig eller att lyda det västerländska förnuftet. Slaktkicken legitimerar, på så sätt, sin egen sanning och håller igång den västerländska onda cirkeln.


Slaktkicken är den absoluta konsekvensen av att eliminera Aristoteles förklaring av dynamik och samtidigt; hänvisa till hans förklaring av logik. På så sätt tillverkas ett statiskt förnuft. Det innebär att Slaktkicken är den absoluta grunden för det västerländska tänkandet. Det finns inga möjligheter att dölja detta sammanhang.

Konkret och i praktiken innebär det att människor är begränsade till att tro att det förutbestämda som exempelvis regler, oavsett konsekvens, måste upprätthållas vilket innebär att eliminera eller döda det som bryter mot det förutbestämda. Mobbing, diskriminering, rasism, skolmassakrer, etnisk rensning, koncentrationsläger, tortyr, förtryck, kolonialism och misshushållning av naturen.

Den västerländska förbannelsen, det ständiga dödandet, som även försvaras av den akademiska bluffvetenskapen bara fortsätter, fortsätter och fortsätter eftersom ett ohyggligt starkt tabu; ett Hypertabu skyddar de lögner som visar hur det ligger till.

”Vakttornet: En flicka på ungefär 10 år är där; hon är dödsförskräckt.


Kapten R. (Efter de dödande skotten): Allt som rör sig i zonen, även en treåring, ska dödas.”

Radiotrafiken mellan ett vakttorn och en officer närmre målet fanns återgivet i den brittiska tidningen The Guardian den 24 november 2004. Händelsen ägde rum vid gränsen mellan Palestina och Israel. Jag har valt detta exempel eftersom det finns en tydlig historik som vanligen är dold.

Det som är så obehagligt är att vi skaffar oss försvar för varför det är nödvändigt att döda och att eliminera det som vi ser som störande. Och då menar jag inte bara vad Kapten R. säger i citatet här ovan efter att han dödat; det störande barnet.

Även om vi vill protestera fastnar vi i en oförlöst, ordlös, känsla varför den enfaldiga lydnaden, och dödandet, vinner ännu en gång. Vi kan helt sonika inte så lätt tala om vad som är så fasansfullt; därför att grunden till det förfärliga är dolt för oss. Det förfärliga är inom oss. Att säga att dödande är fel räcker ju liksom inte till.

Den funktion som ger alla de tragiska konsekvenserna i den västerländska förbannelsen är Slaktkicken. För när dynamik inte kan begripas återstår att eliminera eller döda det som omedelbart inte kan förstås. När få har fullständig kunskap om vår historia är det vanligt att denna funktion kallas för reptilhjärnan eller liknande och ses som naturlig eller självklar.

I själva verket är Slaktkicken en konsekvens av att människor blir tränade genom hela livet att undvika sin dynamiska förmåga att tänka och förstå. Det innebär konkret att vi ser det som naturligt att vi INTE kan lösa konflikter med vår förmåga att tänka.

Därför blir vi tvingade att eliminera eller döda det vi ser som orsaken till konflikten. Slaktkicken, att vi är tvingade att eliminera det som orsaker konflikter ÄR idag den mänskliga naturen, den vetenskapliga grunden och den absoluta sanningen för den västerländska förbannelsen.

Du blir därför lärd att döda det som stör. Alla dynamiska möjligheter som människor idag försöker att tala om genom ord som mångfald och tolerans, kan därför bara vara flummigt strunt som inte kan, eller ska, ha någon gripbar betydelse. Det är Slaktkicken som träder i funktion och orsakar mänskligt lidande som exempelvis mobbing, rasism, diskriminering, etnisk resning och så vidare och så vidare.

Det är Slaktkicken som är det osäkrade vapnet som medborgare i den västerländska förbannelsen tränas till att ständigt bära. Slaktkicken är alltid redo till att snabbt eliminera eller döda det eller de som inte passar in i det förutbestämda tankemönstret.

Vitsen med Slaktkicken är inte dödandet i sig utan att dödandet upprätthåller det statiska idealet, som i grunden är den kristna kyrkans lydnadsgud.

Allt som inte passar in i den statiska världsbilden ska bort. Den statiska världen existens garanteras; genom att utrota de dynamiska möjligheterna. Du kan exempelvis inte så lätt förklara vad du har för nytta med fantasi samtidigt som det alltid verkar att vara resonligt, realistiskt eller nyttigt att rensa bort det som inte med en gång kan förstås eller förklaras. Detta sammanhang är en banal konsekvens av det så kallade västerländska tänkandet.

När det går upp för dig att det verkligen är så och att det finns en konkret anledning - då kommer du att hålla med mig om; att det är detta sätt att se på världen är en förbannelse. För utrensningarna, av människor som har utsetts till att inte passa in, har orsakat ohyggligt lidande i hundratals år för miljoner, eller miljarder, människor.

Kort sagt den västerländska förbannelsen är en ond cirkel, en hjärntvätt, som enbart kan resultera i att Slaktkicken aktiveras för att nå ständigt lidande. Hela det västerländska tänkandet är koncentrerat i Slaktkicken.

Vitsen för makten var tidigare att pöbeln tränades till att bli ett effektivt vapen mot sig själva; för att eliminera allt som hotade den absoluta lydnaden. Och så är det fortfarande. Skola och universitet tränar människor till att Slaktkicken är grunden. Medan det heter att vi ska "tåla" det eller de avvikande. Slaktkicken är fortfarande det ständigt osäkrade terrorvapnet för att upprätthålla den totala lydnaden.

Jag struntar i att jag kanske blir övertydlig. För det är betydelsefullt att du verkligen förstår. Slaktkicken är inte till för att döda just människor. Slaktkicken är den lust, glädje eller kalla det vad du vill som vi i den västerländska förbannelsen är tränade att få för att rensa bort det som stör - eftersom det inte finns en konkret förståelse för dynamik. Men det blir så tydligt, vad det är frågan om, när det gäller människor; därför exemplifierar jag med eliminering av människor. Det är därför samma Slaktkick som sätter in när någon vill slakta dynamiska tankemöjligheter som: när människor slaktas. Här är ett tillsynes obetydligt exempel som jag en gång hörde från några som städade:

- Du menar väl inte att vi ska slänga grejor vi behöver - bara för att vi inte vet var de ska vara någonstans?


- Jo, det är just det vi måste göra!

När du öppnar ditt förnuft kommer du att se hur vanlig Slaktkicken är för att eliminera, den minsta dynamiska möjlighet, som hotar den etablerade statiska ordningen och det statiska förståndet. Du kommer att hitta Slaktkicken på många sätt, hos andra och framför hos dig själv. Det kan bara vara så när vi från tidiga år blir lärda att eliminera dynamik.

I och med att Slaktkicken legitimerar att eliminera, för att upprätthålla en statisk värld, upphöjer Slaktkicken den som dödar det dynamiska hotet till att försvara "något större än sig själv".

Slaktkicken, det egna engagemanget i att döda, ger på så sätt en känsla av att vara en del av makten som styr världen. Dödandet eller uteslutandet av det felaktiga känns viktigt "för det gemensamma bästa". Slaktkicken ger därför de lydnadsberoende rätten att tillrättavisa och straffa andra så att de inte blir dynamiska hot. Alla lydnadsberoende kan därför känna sig som stolta poliser och bödlar. Slaktkicken skänker på så sätt både lycka och harmoni för den som är tränad till att hata dynamiska möjligheter. Slaktkicken är de lydnadsberoendes förstånd, samvete, själ, estetik, moral och hela personlighet. Slaktkicken kan därför, tveklöst, ses som den västerländska förbannelsens mest avskyvärda effekt. Slaktkicken sammanfattar även hela det västerländska tänkandet i ett enda begrepp.

När du har läst mer kommer du att förstå att det är genom att begränsa människan till Slaktkicken som kyrkan, staten och den akademiska traditionen styr över pöbeln, lidandet och döden, i den västerländska förbannelsen. Det var just detta faktum som utnyttjades rakt av kommunismen, fascismen och nazismen.

Idag kontrolleras Slaktkicken av den akademiska sekten som på olika sätt hävdar att vi ska tolerera, eller tåla, det som inte stämmer överens med det statiska förnuftet. Exempelvis är det gott om grötiga och larviga kampanjer mot mobbing.

När du känner till att Slaktkicken är vad som lärs ut som den absoluta sanningen inser du även att allt anti-mobbingskitsnack i själva verket är en förstärkning av Slaktkicken. För när ingen kan förstå grunderna, begränsningen till det statiska förnuftet, blir mobbing bara frågan om ett obegripligt undantag som ska åtlydas. Det viktiga är att skydda hjärntvätten och bindningen till det statiska förnuftet.

De akademiska terrortöntarna vill givetvis inte lösa upp bedrägeriet som tjänat dem så väl genom århundradena. Att människor lider och dödas spelar ju inte någon större roll. Sådana olyckor drabbar ju ändå bara de fattiga som den akademiska sekten inte har någon nytta av.


Exempel på hur Slaktkicken döljs

När du upptäcker hur den västerländska förbannelsen verkar kommer du att se hur vanligt det är att dölja grunderna. De som förvirrar behöver inte nödvändigtvis själva måste vara medvetna om HUR de förstärker terrorn aktivt. Däremot är det så att de har betalt för att se till att de etablerade terrorn inte kan kritiseras.

De tankebefriande lydnadsberoende med lite högre status förstärker på så sätt de etablerade traditionerna som pöbeln ska lyda. Ett utmärkt exempel är en så kallad debattartikel i Dagens Nyheter, 27 mars 2010, som var författad av en hop högavlönade politruker av värsta gangstersorten. Rubriken var: "Främlingsfientlighet måste bekämpas på lokalplanet". Och innehållet går på i samma slisksörja. Så här står det bland annat:

”Måste det ske rasistiska attacker för att få människor att ta ställning? Vi har gjort en opinionsundersökning kring väljarnas syn på främlingsfientlighet. Resultatet är nedslående. Därför måste medborgarna ges mod att stå emot främlingsfientligheten i vardagen. Ett tydligt motstånd från civilsamhällets aktörer på lokalplanet framstår som det mest effektiva hindret, ...

Det är helt enkelt en mycket lönsam bransch att tillverka gegga som döljer statens, kyrkans, och den akademiska sektens Slaktkick. Dynga som slentrianmässigt kan slängs år pöbeln för att dölja de verkliga förhållandena är en viktigt medel för att upprätthålla den västerländska bluffen. Lydnadsmaffian ser till att du inte kan förstå att främlingsfientlighet är en direkt konsekvens av vad som lärs ut av statens skola och universitet.

Genom att rakt av dölja grunder och sammanhang kan den akademiska kultens lögner leva vidare. Och framför allt så hotas inte den politiska elitens privilegier och löner. Det finns hur många maffiagäng som helst som påstår att de arbetar med att eliminera främlingsfientlighet och mobbing. I praktiken betalas de flesta av staten; för att dölja och förstärka Slaktkicken.


Kom igen - låt oss döda!

Observera att jag inte på något sätt ser dessa två nedanstående exempel som en protest mot USA. Det är två viktiga exempel på hur Slaktkicken verkar och framför allt att det är en livaktig protest mot Slaktkicken och den västerländska hjärntvätten.

När jag gör slutredigeringen av denna text, i april 2010, publiceras på sajten WikiLeaks en makaber video som visar hur en grupp försvarslösa människor mejas ned från helikoptrar i Irak. Filmen blir snabbt känd världen över och nyhetsbyrån AP sägs bekräfta att videon är autentisk.

Rösterna från soldaterna är otåliga. De vill verkligen få order att skjuta ihjäl de försvarslösa. Slaktkicken gör dem upphetsade. Detta tragiska exempel visar samtidigt på att många vill få slut på helvetet. Videon sprids och blir omtalad i en värld där globaliseringens dynamiska effekter; är ett effektivt motmedel mot Slaktkicken och den medeltida begränsningen av människans förstånd. Jag tror att denna video, och andra liknande bevis, kommer att få en mycket stor betydelse.

Tänk om mänskligheten hade haft dagens tekniska möjligheter, för att registrera vidrigheter, för exempelvis hundra år sedan. I så fall är jag övertygad om att vår värld idag sett helt annorlunda ut. För det är först när vi kan bevisa vidrigheterna vi kan göra något åt dem. Se videon som visar hur helikopterskyttarna glatt dödar. Den är hemsk och just därför bör du se den. Videon visar den västerländska, vetenskapliga, förbannelsen i aktion.

Under april 2010 kom även M.I.A. Som egentligen heter Mathangi Arulpragasam (född 1975) och Romain Gavras (saknar årtal) med videon Born Free. Videon är en dramatisering av Slaktkicken och en oerhört stark protest mot det västerländska tänkandet. Missa inte videon Born Free som komprimerar den västerländska terrorns helvete.

Vårt förakt för svaghet

När du anar att Slaktkicken fångar den grundläggande funktionen i det västerländska tänkandet. Låt inte din misstanke försvinna. Läs bums exempelvis Harald Ofstads (1920-1994) utmärka bok "Vår förakt för svaghet - En analys av nazismens normer och värderingar" (1971). För ju mer tankar du får som påvisar att vi både tvingas följa och dölja grunder; desto lättare blir det att bli kvitt det slaktande hjärnspöket: den västerländska tankeförvirringen.


Länkar

Israeli officer: I was right to shoot 13-year-old child, Radio exchange contradicts army version of Gaza killing, Chris McGreal in Jerusalem, The Guardian, Wednesday November 24, 2004.
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1358173,00.htm


Främlingsfientlighet måste bekämpas på lokalplanet, Dagens Nyheter, 27 mars 2010.


WikiLeaks, Collateral Murder, 5th April 2010 WikiLeaks has released a classified US military video depicting the indiscriminate slaying of over a dozen people in the Iraqi suburb of New Baghdad -- including two Reuters news staff.
http://www.collateralmurder.com/

Hög källa bekräftar: massakervideon autentisk, Clas Svahn, Astrid Billengren, DN, 2010-04-05
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-av-massaker-publicerad-panatet-1.1072665

July 12, 2007 Baghdad airstrike
http://en.wikipedia.org/wiki/July_12,_2007_Baghdad_airstrike

A REPORTER AT LARGE, No Secrets, Julian Assange’s mission for total transparency. By Raffi Khatchadourian, The New Yorker, JUNE 7, 2010, Assange, the founder of WikiLeaks and a thirty-eight-minute video taken from the cockpit of an Apache military helicopter in Iraq in 2007.
http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian?currentPage=all

Julian Assange (född 1971)
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange

Whistleblower
http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower

Wikileaks
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks


M.I.A. Mathangi Arulpragasam (född 1975)
http://en.wikipedia.org/wiki/M.I.A._(artist)

Born Free video on Vimeo
http://vimeo.com/11219730

Om: Born Free (M.I.A. song)
http://en.wikipedia.org/wiki/Born_Free_(M.I.A._song)

M.I.A.Official site
http://www.miauk.com/

Romain Gavras
http://en.wikipedia.org/wiki/Romain_Gavras
http://vimeo.com/user3148077


Harald Ofstad (1920–1994)
Harald Ofstad, Store norske leksikon
http://www.snl.no/Harald_Ofstad
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Harald_Ofstad/utdypning


En enkel bild visar hur Hypertabut verkar

Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner härHär visas hur den västerländska hjärntvätten håller dig inspärrad med Hypertabut. Vår dynamiska förmåga kan ses som ständigt expansiv. Vi går från oförståelse till förståelse och vi skapar nya tankar som i ovanstående bild symboliseras av de streckade gula markeringarna. Medan ett statiskt eller orörligt perspektiv är till för att avstyra tänkande, förändring eller utveckling.

Hypertabut visas här som en tjock svart ram. Människor får veta att hela deras värld är den grå ytan innanför denna ram. Samtidigt får de veta att det inte finns några som helst begränsningar för deras kunskaper eller tänkande; under förutsättning att de håller sig inom begränsningen.

Eller sagt så här. Innanför ramen härskar lydnadskulturen medan utanför ramen är den förbjuda dialog- eller förståelsekulturen. Vad ramen är för något får ingen veta konkret. Men de flesta lär sig av erfarenhet att det finns starka tabun som de inte får närma sig. I tabut ingår att ens tala om att det finns en mur eller ram som de inte får passera. För blotta nämnandet, att det finns en mur, röjer ju bluffen.

De som lever i den grå världen innanför Hypertabut ser det därför som självklart att undvika att tala om barriären. Dessutom får de veta att de begränsningar som finns enbart beror på självklara och naturliga förutsättningar.

Den stora vitsen för de som konstruerar en sådan värld är att de får möjligheten att kunna förklara alla de dynamiska sammanhang som de har förbjudit pöbeln att förstå. Och givetvis är dessa förklaringar till för att omöjliggöra förståelse av den förbjudna dynamiken.

De flesta befinner sig därför inom den grå ytan innanför Hypertabut och tror att denna futtiga grådaskiga värld är hela världen. Att dölja och skydda muren så att människor tror att den grå sörjan är hela världen är en viktig uppgift för staten, den akademiska sekten, massmedia och kyrkan. Muren, som döljer vår förmåga att förstå dynamiska sammanhang har namnet Hypertabut eftersom det är det största eller det mest överordnade tabut som finns.

Ett utmärkt exempel som liknar Hypertabut är det kulturella immunsystemet. Robert Pirsig (född 1928) som är mest känd för kultboken "Zen och konsten att sköta en motorcykel" (1974) skriver, i boken "Lila : en studie i moral" (1991), om det "kulturella immunsystemet" som bevarar fördomar och livslögner. Pirsig menar att "det kulturella immunsystemet" är en osynlig mur som eliminerar allt som hotar vad människor har lärt sig som den enda möjliga sanningen.

Det behöver dessutom inte vara frågan om en medveten eller avsiktlig aggression. För de som vet att de har den enda möjliga sanningen; behöver ju inte veta något mer. Pirsig har, särskilt i Lila, en hel del betydelsefulla tankar om de saknade relationerna mellan dynamik och det statiska förnuftet. Men han saknar en del grunder varför han kör i diket. Hur som helst har hans tankar redan haft stor betydelse; eftersom han tydligt är emot den akademiska sektens traditioner. Läs hans böcker! Men innan du gör det läs särskilt vad jag har skrivit om filosofi och metafysik så fyller du i vad Pirsig har missat.Robert Pirsig
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Pirsig

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance
http://en.wikipedia.org/wiki/Zen_and_the_Art_of_Motorcycle_Maintenance

Lila: An Inquiry into Morals
http://en.wikipedia.org/wiki/Lila:_An_Inquiry_into_Morals


Pågående brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av nationer genom den akademiska traditionen


Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här


Grunden för den akademiska traditionen är den kristna kyrkans tankemässiga förbud av dialog. Eftersom det är enskilda stater, som ger den akademiska traditionen ett kunskapsmonopol, anser jag att dessa två storheter tillsammans är ansvariga för det pågående bedrägeriet.

Vad det innebär i praktiken är en annan sak eftersom denna form av ansvar är frågan om politik. Hur det nu än är med den saken, är det av värde i sig, att understryka att människans strävan efter demokrati och värdighet har tagit ett långt kliv från den kristna kyrkans lydnadsdogmer.

Att dölja tankeverktyget dialog är därför idag ett konkret brott mot de mänskliga rättigheterna. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 26 handlar om utbildning. Den första punkten anger bland annat att alla har rätt till utbildning. Här är hela den andra punkten som den lyder i den officiella svenska versionen:

"Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande."

Den engelska versionen är starkare formulerad. Där heter det: "full development of the human personality" varför texten inte kan inte missförstås att handla om en individuell personlighet. Det är därför ett klart brott mot de mänskliga rättigheternas exakta lydelse, att dölja människans förmåga att tänka, och att utforma utbildningssystem utefter denna lögn. Punkt.

Därtill är följderna av detta brott även brott mot att utbildningen ska främja förståelse, tolerans och vänskap eftersom enbart ett statiskt logiskt synsätt medför att motsättningar enbart kan leda till konflikter och inte inbjudan till dialog. Vilket i sin tur medför brott mot att: "främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande."

Det innebär att den svenska staten, och antagligen EU, begår ett tydligt brott mot de mänskliga rättigheterna; genom den akademiska sektens monopol på undervisning och forskning. Vilket medför att medborgarna blir begränsade till ett statisk logiskt förstånd.


Länkar

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
http://www.manskligarattigheter.gov.se/

United Nations- Universal Declaration of Human Rights
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

Om de mänskliga rättigheterna: Human rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights


Den akademiska traditionen liknar al-Qaeda


Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner härEn utmärkt belysning av det totala sammanhanget är att den akademiska traditionens kärna och organisationsform är densamma som för al-Qaeda. Därtill verkar de båda organisationerna samma huvudbudskap: du ska bara lyda en gud.

Var god observera att jag inte alls kritiserar al-Qaeda som jag inte vet så mycket om. Jag använder mig av massmediabilden av al-Qaeda, som kan vara rätt eller fel, för att tydliggöra den akademiska sekten. Även om den akademiska traditionen inte rakt av kan sägas vara en organisation verkar den ibland som en organisation genom universitet, skola och forskning. På samma sätt går det att säga att al-Qaeda inte är en organisation utan enbart en tradition som ibland verkar som en organisation.

Den enda egentliga skillnaden mellan al-Qaeda och den akademiska traditionen är att de senare inte direkt ägnar sig åt våldsutövning. Även om dess lära indirekt, har orsakat och, orsakar våld, förtryck och massmord. Och båda traditionerna/organisationerna verkar globalt eller transnationellt; utanför legal eller demokratisk kontroll.

På samma sätt som al-Qaeda hänvisar till strikt lydnad inför en gud hänvisar den akademiska traditionen till en lydnadsgud. Om än att den akademiska kulten försöker att dölja förhållandet med ett hav av floskler. Al-Qaeda är helt enkelt ärliga.

De båda traditionerna/organisationerna är enbart synliga när de propagerar för sina aktiviteter eller vill hyllas. I övrigt finns de inte till för att svara på kritik eller för att ta ansvar för sina handlingar. Varken al- Qaeda eller den akademiska traditionen har någon adress, ansvariga som kan nås eller har tydligt formulerade mål och metoder. Båda traditionerna / organisationerna verkar på så sätt i det tysta; varför dess målsättningar enbart kan spåras utifrån dess påstådda gärningar.

Idag förs det ofta fram att al-Qaedas sätt att verka genom att finnas samtidigt som de inte finns är nydanande. Även om den akademiska traditionens anor, på många sätt, är höljda i ett dunkel kan dess historia och sammanlänkning med den kristna kyrkans spåras hundratals år tillbaka.

Att verka utan att synas är ett urgammalt och slugt trick. Dessutom sprids på så sätt ett mystiskt skimmer över verksamheten som säkert är lockande för de som vill delta i en religiös kult och känna sig tillhörig en global makt med pondus. Den som vill undersöka den akademiska traditionen kommer att finna att det finns få uppgifter. Samtidigt tas det för givet att den akademiska traditionen är värd att hylla.

Det är givetvis ett gigantiskt problem att själva kärnan för kunskap, lagstiftning och samhälle är en kompakt religiös sörja som är oåtkomlig för undersökning eller kritik. Och det är ju just det som är poängen.

Du ska bli ett med den religiösa geggan som det inte ska finnas några möjligheter att protestera mot. Och om du protesterar så ska du drabbas av Hypertabut och du blir själv ett tabu. I alla fall så har det varit i hundratals år; när det inte har varit möjligt att rikta kritik mot den akademiska terrorn.

Litteratur och länkar - den första delen

Detta är ett tidigare inlägg publicerat 13 april 2010


Dessa länkar finns nu även i pdf för kommentarer etc som finns här tillsammans med den första delen.


Länkar till uppslagsverk för övergripande information.

Rekommenderar:

- Catholic Encyclopedia
http://www.newadvent.org/cathen/

- Stanford Encyclopedia of Philosophy
http://plato.stanford.edu/


Att greppa nästa steg

Thor Bjørklund (1889-1975) som uppfann osthyveln 1925.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thor_Bj%C3%B8rklund

Bjørklund, tillverkare av osthyvlar
Engelska: http://www.bjorklund-1925.no/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52&lang=en
Norska: http://www.bjorklund-1925.no/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52&lang=no


Från lydnad till förståelse

Här är några exempel på tankegångar som kritiserade det jag kallar för lydnadskultur och som kan sägas vara pionjärer i en populär form av kritik som har haft stor betydelse särskilt inom företagande. Denna form av kritik är samtidigt svår att riktigt fånga eftersom kritiken samtidigt är fast i det västerländska synsättet att exkludera dialog som ett tankeverktyg.

Alvin & Heidi Toffler
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler

- Future Shock (1970), Batman Books, 1990.
http://en.wikipedia.org/wiki/Future_Shock

- The Adaptive Corporation, McGraw-Hill, 1985.
- The Third Wave, Bantam, 1990.
- War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, Warner, 1994.

Tom Peters
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Peters

Jan Carlzon, Tomas Lagerström; Riv pyramiderna! : en bok om den nya människan, chefen och ledaren, Bonnier Pocket, 1985.


Den historiska och tankemässiga lögnen

Uppfattningen att "ett demokratiskt ideal" fastställdes under upplysningen återfinns till exempelvis på riksdagens webbplats under rubriken "Demokratins historia": http://www.riksdagen.se/...

Aristoteles (384-322 f.Kr.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

Aristoteles bok om dialog som vanligen förnekas: Topics - Jo, det är frågan om en hel bok. Det är inte bara frågan om några formuleringar.
http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8t/

Se även:

- Sammanfattning, från 2005, av Hyperdialog, Beta 01, Get Rid of Our Final Taboo! - The Human Ability to Create is Thinkable
http://home.swipnet.se/~w-44374/hyperdialog/download.htm

Sankt Thomas Aquino (ca. 1227-1274)
- Rekommenderas särskilt: http://plato.stanford.edu/entries/aquinas
- http://www.newadvent.org/cathen/14663b.htm

Summa Theologica
- Online,  http://www.newadvent.org/summa/
- I olika nedladdningsbara format
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html

- Viktiga formuleringar i Summa som eliminerar tankeverktyget dialog: - Vår förmåga att lösa motsättningar blir ett tanklöst beteende. (Aquino kallar att lösa motsättningar för "synderesis")
http://www.newadvent.org/cathen/14384a.htm

- Article 12.: Whether synderesis is a special power of the soul distinct from the others?
http://www.newadvent.org/summa/1079.htm#12

Arthur Schopenhauer (1788-1860) skriver om Aristoteles dialog. Även om Schopenhauer skriver om talade dialoger är det spännande att se Aristoteles bok inte har varit helt okänd.
http://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer/

- Schopenhauer; The Art of Controversy
http://www.gutenberg.org/files/10731/10731-8.txt


Dold hopblandning av religion och tänkande

Hur blir du en energigivare?, Mild yoghurt, Arla, Förpackning daterad 25 april, 2008


Dialog mellan religion och tänkande

The Logos, http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm

Nuvarande påvens tal som orsakade en hel del rabalder, hösten 2006, angående islam; avslutas med en vädjan om en dialog mellan förnuft och tro. Denna vädjan öppnar till många fler frågor än den första irritationen gav:

Regensburg lecture, http://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg_lecture

Benedict XVI, tal i Regensburg 12 September 2006, Faith, Reason and the University - Memories and Reflections, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html

Scholasticism
http://www.newadvent.org/cathen/13548a.htm


Jantelagen infördes av kyrkan och universiteten

Aksel Sandemose; En flykting korsar sitt spår (1934) Forum, 1990. I denna upplaga finns även Sandemoses kommentar.

Aksel Sandemose
http://en.wikipedia.org/wiki/Aksel_Sandemose

Jantelagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen

Marianne Faithfull - Working Class Hero (live)


John Lennon,
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon

- Om: Working class hero,
http://en.wikipedia.org/wiki/Working_Class_Hero

- Text, Sök Working class hero + Lyrics (platser med texter ändrar ofta sina urlar)

Pink Floyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd

- Om: Another Brick In The Wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Another_Brick_in_the_Wall

- Text, Sök Another Brick In The Wall + Lyrics (platser med texter ändrar ofta sina urlar)


Hitler - logikens konung

Om nazism och ekologi

- Fascist Ecology: The "Green Wing" of the Nazi Party and its Historical Antecedents, Peter Staudenmaier
http://www.scribd.com/doc/8750846/Eco-Fascism-Fascist-Ideology-the-Green-Wing-of-the-Nazi-Party-and-Its-Historical-Antecedents-by-Peter-Staudenmaier

- Ecofascism
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecofascism

- Pentti Linkola
http://www.penttilinkola.com/pentti_linkola/ecofascism/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentti_Linkola

- Se även: John Zerzan
http://www.johnzerzan.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Zerzan

Adolf Hitler (1889-1945)
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Mein Kampf von Adolf Hitler
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/gerbon.htm#gratis%20herunterladen

Mein Kampf by Adolf Hitler
http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200601.txt

Om: Mein Kampf
http://en.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf

Hitler's Speeches
http://www.hitler.org/speeches/

Führerprinzip - "the leadership principle"
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerprinzip

The Fuhrer's Orders have the Force of Law
http://www.shoaheducation.com/befehl.html

För en historisk bakgrund rekommenderas särskilt dessa två artiklar;

- The Führer Myth - How Hitler Won Over the German People,
By Ian Kershaw, Spiegel Online, January 30, 2008
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,531909,00.html

- January 30, 1933 - The Story behind Hitler's Rise to Power,
By Charles Hawley, Spiegel Online, January 30, 2008
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,532032,00.html

Hannah Arendt (1906-1975)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt

- The Origins of Totalitarianism (1951)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Origins_of_Totalitarianism

- Den banala ondskan Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalem

Adolf Eichmann (1906-1962)
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann


Den svenska högskolelagen

Högskolelagen, Högskoleverket, Lag och rätt
http://www.hsv.se/lagochratt

Högskolelag (1992:1434)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM


Från pinsamhet till demokratisk handling och grund för framgång

Några länkar om "icke-hierarkisk" dialogisk och kontinuerlig utveckling

Open source
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

Open Innovation
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Innovation

Wikinomics
- http://www.wikinomics.com/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Wikinomics

Democratizing Innovation by Eric Von Hippel
http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm

Science 2.0, Ben Shneiderman, Science 7 March 2008, View Free Summary
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/319/5868/1349

Ben Shneiderman, University of Maryland
http://www.cs.umd.edu/~ben

Konkret exempel som inte handlar om mjukvara

- Sellaband (ett musikförlag)
http://www.sellaband.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sellaband

Liknelsen om oförmågan att se bjälken i vårt eget öga finns i Lukas 6:41- 42
http://runeberg.org/bibeln/42_06.html


Bonntölpen - hoppet för vår globaliserade framtid

“You probably need a visa ...” från artikeln: Welcome to nowhere” av
Gwyn Topham, Guardian, 28 april 2005.
http://www.guardian.co.uk/travel/2005/apr/28/1?page=3


Den svenska fastfrusenheten kan sägas vara en genre. Här är några lästips.

Per-Johan Ödman; Kontrasternas spel en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria,
Norstedts Akademiska Förlag, Sverige, 2006

Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa? och oberoende i
det moderna Sverige, Norstedts, 2006

Om Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa?
Lena Andersson, Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_13519184.asp


Världens modernaste land - Men världens osäkraste folk

Tv-program från Sveriges Television med Fredrik Lindström och Peter Englund.
Sändes december 2006 - januari 2007 i sju delar.

Avsnitten var:

1. Svensk eller osvensk?
2. Pizza med falukorv
3. Hej, det är från Försäkringskassan!
4. Hemmets forskningsinstitut
5. Den svenska singeln
6. Jag tror inte på Gud, men...
7. Varför gör ingen nåt?

Se särskilt:

Program 5. Den svenska singeln
- Konflikträdslan
- Konformismen

Program 6. Jag tror inte på Gud, men... - Storebror ska ta hand om dig

Världens modernaste land
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_modernaste_land

Säsongsstart: Världens modernaste land - men
världens osäkraste folk?
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=24691

Finns en del klipp på nätet. Sök på: Världens modernaste land + video