The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Pågående brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av nationer genom den akademiska traditionen


Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här


Grunden för den akademiska traditionen är den kristna kyrkans tankemässiga förbud av dialog. Eftersom det är enskilda stater, som ger den akademiska traditionen ett kunskapsmonopol, anser jag att dessa två storheter tillsammans är ansvariga för det pågående bedrägeriet.

Vad det innebär i praktiken är en annan sak eftersom denna form av ansvar är frågan om politik. Hur det nu än är med den saken, är det av värde i sig, att understryka att människans strävan efter demokrati och värdighet har tagit ett långt kliv från den kristna kyrkans lydnadsdogmer.

Att dölja tankeverktyget dialog är därför idag ett konkret brott mot de mänskliga rättigheterna. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 26 handlar om utbildning. Den första punkten anger bland annat att alla har rätt till utbildning. Här är hela den andra punkten som den lyder i den officiella svenska versionen:

"Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande."

Den engelska versionen är starkare formulerad. Där heter det: "full development of the human personality" varför texten inte kan inte missförstås att handla om en individuell personlighet. Det är därför ett klart brott mot de mänskliga rättigheternas exakta lydelse, att dölja människans förmåga att tänka, och att utforma utbildningssystem utefter denna lögn. Punkt.

Därtill är följderna av detta brott även brott mot att utbildningen ska främja förståelse, tolerans och vänskap eftersom enbart ett statiskt logiskt synsätt medför att motsättningar enbart kan leda till konflikter och inte inbjudan till dialog. Vilket i sin tur medför brott mot att: "främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande."

Det innebär att den svenska staten, och antagligen EU, begår ett tydligt brott mot de mänskliga rättigheterna; genom den akademiska sektens monopol på undervisning och forskning. Vilket medför att medborgarna blir begränsade till ett statisk logiskt förstånd.


Länkar

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
http://www.manskligarattigheter.gov.se/

United Nations- Universal Declaration of Human Rights
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

Om de mänskliga rättigheterna: Human rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!