The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Du skall inte tro att du vet mera än vi - allt som går emot vad vi har sagt åt dig ska du tycka är pinsamt


Publicerat 4 juni 2010


Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här
Du tycker antagligen att det jag skriver om är otrevligt eller obehagligt. För sådana känslor är en effekt av den västerländska förbannelsen. Du ska helt enkelt känna och tycka att allt som går emot det västerländska tänkandet är osympatiskt och fel på alla möjliga sätt.

Första delen av rubriken här ovan, Du skall inte tro att du vet mera än vi, är den femte punkten i Aksel Sandemoses Jantelag. Du är tränad till att skämmas och känna obehag när du inte lyder. Det finns ingen möjlighet att gå runt detta enkla faktum. För om du inte klarar av att inse att det är som det är; kan du inte bli av med det dolda förtrycket.

En variant av samma sak är att dölja hur det ligger genom att döda budbäraren och lägga locket på. Tidigare i historien var det möjligt eller till och med en bra strategi att dölja och manipulera. Då var det få som hade ett behov av att veta hur det förhåll sig. De flesta skulle bara lyda. Idag är allt fler beroende av de faktiska förhållandena, för att kunna ta ett nästa steg, i en allt mer dynamisk och globaliserad värld.

Idag är det vanligt att höra att någon blir till en syndabock när något avslöjas eller att något går fel. Den som blir en syndabock utesluts och blir ett levande tabu. Om du tänker lite på när begreppet syndabock används; så kan du se att det alltid används för att försvara eller skydda etablerad makt.

Genom att utse en syndabock blir de som vill skydda den etablerade ordningen av med den pinsamma, oförsiktiga, typ som avslöjar lögner. Och framför allt blir det ett synligt straff som varnar andra vad påföljden blir för att hota den etablerade ordningen. Begrepp som Jante och syndabock är ohyggligt intressanta.

För ord och symboler som inte ger oss någon konkret förståelse för orsak, verkan och sammanhang är helt enkelt religiösa föreställningar som ersätter förståelse. Det är symboler, som är som bilder eller en yta, som ser ut att skänka insikt; utan att vara ge någon egentlig förståelse.

I bibeln omnämns begreppet syndabock och avser den religiösa riten att utse en getabock till bärare av synder. Bocken jagades sedan ut ur staden för att dess innevånare på så sätt blev fria från synder. När du inser, hur vanligt det är med religiösa begrepp i vår vardag, kommer du även att inse att vår värld inte är vad, vi vanligen tror att den är. Vi är helt enkelt blinda för alla de ständiga religiösa begreppen och ersättningarna till verklig förståelse. Samtidigt inbillar vi oss att vi lever i en kultur där vi klarar av att särskilja mellan religion och tänkande; vilket är ett stort skämt.

Jag återkommer till detta fascinerade ämne i avsnittet: Vardagens religiösa roller och demoner avslöjar vår religiösa lydnadskultur.

OK, när vi nu tydligt ser att det finns dolda religiösa riter i vår värld - vad är de då till för? Det enkla svaret är att; den dolda religionen döljer religion som i sin tur döljer tänkande. De tabun och förbud som finns i de dolda religiösa föreställningarna är till för att du helt enkelt ska tycka att det är för pinsamt för att gå vidare. Du ska känna dig osäker och bli rädd för att bli utstött om du börjar att undersöka hur det egentligen förhåller sig. Du ska hela tiden vara rädd för att bli en syndabock.

Men om du istället struntar i det religiösa tramset och går rakt igenom pinsamhetsmuren. Då kommer du att upptäcka hur den religiösa bluffen är tillverkad. När du passerat pinsamhetsmuren eller Hypertabut; kommer du att inse att du mycket väl kan fatta, alla de dynamiska förhållanden, som du har blivit lärd är omöjliga att förstå. Då har du gjort dig fri från den onda cirkel som är den västerländska förbannelsen. Och framför allt: du har på fullt allvar jagat iväg syndabocken en gång för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!