The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Upplysningstidens tänkare gjorde INTE upp med kyrkans förtryck - den absoluta lydnaden doldes bara och överfördes till nationalstaten

Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här


Vi tar för givet att vi, i västerlandet, för länge sedan blev av med den kristna kyrkans totala makt över samhället och att vi lätt kan särskilja religion från vetande. I själva verket är denna uppfattning en illusion eller en banal jargong som döljer historiska fakta såväl som vår tankeförmåga.

Idag är den politiskt korrekta och snabba standardförklaringen att renässansen och upplysningstiden blev till den amerikanska konstitutionen och den franska revolutionen; vilket innebar att vi en gång för alla har gjort upp med kyrkan. Men faktum är att dessa historiska rörelser protesterade enbart mot ATT kyrkan hade ett maktmonopol och ÖVERFÖRDE, med eller utan avsikt, kyrkans maktmedel till den förment religionsfria nationalstaten.

Upplysningstidens drivande tänkare som exempelvis Voltaire (1694-1778) och Rousseau (1712-1778) gjorde helt sonika halt vid att anmärka på kyrkans totalitära lydnad. Eller kanske mer precist; de kritiserade kyrkans inflytande. De intresserad sig inte för HUR kyrkans totalitära lydnad var uppbyggd; varför den totala lydnaden inte bara överlevde utan även doldes. Före upplysningstiden var kyrkans förtryck öppet. Människor skulle tveklöst lyda kyrkan: det fanns ingen annan möjlighet. Efter upplysningen blev förtrycket dolt genom att de tricks som kyrkan hade använt för att lura pöbeln till att lyda överfördes till nationalstaten.

Resultatet av upplysningstiden blev därför att kyrkan förlorade politisk makt medan kyrkans budskap överlevde och blev till nationalstatens och vetenskapens "förnuft". När vi idag hyllar upplysningen firar vi därför, i praktiken, kyrkans dolda lydnadsideal. Eftersom lydnaden är dold blir innehållet i våra tankar och ord, mycket förenklat, tvärt om mot vad vi vanligen tror. När vi talar om tänkande blir det till att vi faktiskt menar lydnad.

Och när vi talar om frihet talar vi faktiskt om fångenskap i regler vi inte kan se. Det finns därför fog för att säga Den falska upplysningen eller varför inte Nedsläckningen.

Du misstror mig säkert eftersom du antagligen inte känner till klara, enkla och benhårda historiska fakta och sammanhang, som vanligen döljs eller rakt av förnekas, av den akademiska sekten. Det är därför ett oerhört kraftigt tabu - ett Hypertabu - att tala om dessa bevis. För även kyrkans tabun, trix och hopkok, som är till för att omöjliggöra kritik av mänsklig tyranni, blev nationalstatens.

Därför har ingen tidigare intresserat sig för HUR det kunde komma sig att kyrkan från början fick monstruös makt och hur denna makt funkade och fortfarande verkar. I alla fall är sådan kritik inte allmänt känd eller en del av vad vi vanligen ser som viktiga perspektiv.

Det innebär även att grunden för det vi tror är sanning, vetenskap eller ett objektivt synsätt i själva verket är en begränsning till att lyda den kristna kyrkans medeltida statiska lydnadsgud. Det är just därför vi inte riktigt klarar av att protestera mot människoslakt och andra fasor.

Det kan vara svårt att fatta att vårt eget, västerländska, förment vetenskapliga perspektiv i själva verket är den kristna lydnadskyrkans synsätt. Därför kan det nog underlätta med skeendena i en övertydlig uppställning. Här är hela det västerländska bedrägeriet i fem punkter.

1. Kyrkan tillverkar en värld där enbart kyrkans gud kan styra och människorna lyda.

2. Den akademiska sekten lär ut kyrkans lära som den enda möjliga sanningen.

3. De politiska omständigheterna gör att medborgarna inte vill veta av kyrkans lydnadsgud.

4. Den akademiska kulten plockar bort ordet gud utan att ändra något annat och lurar på så sätt pöbeln. Detta är den falska upplysningen.

5. Effekten blir att kyrkans lydnadsgud fortfarande styr som en osynlig kraft; eftersom inget egentligen har förändrats från när kyrkan hade den synliga politiska makten. Det går därför att säga att den kristna kyrkans totalitära lydnadsgud först når sitt fullkomliga herravälde i och med den falska upplysningen. För idag kan du ju inte ens protestera mot det osynliga förtrycket.

När vi idag hör talas om kyrkan tänker vi säkert på att religion har att göra med en personlig tro. För att förstå sammanhangen måste du inse att det är så vi vanligen ÄR tränade att se på religion idag. När kyrkan hade den totala och öppna makten bestämde kyrkan vad som var sanning, kunskap och förnuft. Det är just makten att bestämma dessa grunder som staten och den akademiska traditionen har idag.

Till råga på allt är detta fundament EXAKT detsamma grundläggande perspektiv, den totala statiska lydnaden, som kyrkan införde. Enda skillnaden är ju att ordet gud idag är dolt. På så sätt döljs även att den statiska lydnaden ens existerar. Lydnaden blir total och osynlig.

Du kommer att se att det är enkelt att påvisa att det faktiskt är så. I den medeltida och feodala lydnadstraditionen är det enbart den kristna kyrkans gud som kan skapa ett nästa steg. Människan ska därför bara lyda och ska inte klara av att skapa förståelser och tankar. Det är denna tradition som fortsätter att verka varför du på olika sätt blir tvingad att lyda; utan att du kan fatta HUR det går till. Du tror därför att du är fri och självständig när du i själva verket är förlamad.

Du upptäcker hur det ligger till först när du ser hur bedrägeriet är konstruerat. De som överförde kyrkans maktinstrument till staten var de som hade hand om redskapen när kyrkan hade den synliga makten; den akademiska traditionen eller snarare den akademiska sekten.

Den akademiska traditionen formades från början av kyrkan för att sprida den absoluta religiösa lydnaden och fullgör fortfarande detta uppdrag. Kyrkan och deras akademiska sekt har under historien varit hopgrötade på alla sätt och vis.

Idag skyddar den akademiska sekten kyrkans definition på vad som är kunskap, förnuft och vetenskap med hjälp av ett absolut statligt monopol. De akademiska dogmerna följs sedan av skola och universitet och styr på så sätt hela samhället.

Vi är alltså lurade till att leva våra liv instängda i en morbid människofientlig fundamentalistisk lydnadsreligion som vi blir lärda är vetenskap. Den enda skillnaden mellan medeltiden och nu kan därför sägas vara att tidigare var kyrkan ansvarig för att sprida sin terror, via den akademiska sekten; medan nu är det staten som ansvarar för att sprida samma sörja via samma kanaler.

Den akademiska traditionen är därför inte svaret på några som helst frågor. Den akademiska traditionen ÄR det fasansfulla problemet. Det är till och med så att det vimlar av fåntrattar, i den akademiska sekten, som aktivt suddar bort och otydliggör fakta för att skydda det dolda, statiska och religiösa lydnadsidealet.

Den religiösa lydnaden är därför i full vigör och styr oss under ytan; och tillverkar lidande och gigantiska problem. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att demokrati och mänskliga rättigheter historiskt sett är nya och svaga ideal; som har kunnat växa fram trots det västerländska tänkandets lydnadsfixering. Det är därför inte särskilt underligt att kyrkans förtryckande maktverktyg, kamouflerad som bluffvetenskap, har kunnat överleva.

Tänk på att diktaturer var vanliga i Europa under förra seklet. Det var inte bara diktaturer i öst utan även i väst där exempelvis Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland var diktaturer under en del av 1900-talet. Det är därför möjligt att idag gnälla lite i kanten om den totalitära lydnadens konsekvenser som exempelvis mobbing, rasism eller kvinnoförtryck. Samtidigt som det är omöjligt att på allvar göra slut på grunden till förtrycket så länge som Hypertabut, eller den totala tystnaden, skyddar det religiösa och vetenskapliga bedrägeriet.

Att vi inte med en gång kan se hur det förhåller sig beror på att Hypertabut skyddar en icke förpliktande gegga, som exempelvis babbel om mångfald och annat, som inte kan ha någon begriplig förklaring eller mening, i en lydnadsvärld, och som på så sätt tystar oss.

Tidigare var det möjligt att basera samhälle och ekonomi på att undvika dynamik och förändring. Därför var det lönsamt att träna barnen, från tidiga år till att all form av dynamiska möjligheter, det vill säga att allt som inte är förutbestämt; är farligt och skrämmande. Medan lydnad och det förutbestämda var grunden för trygghet.

Nu lever vi i en dynamisk explosion som vi kallar för globalisering där olika former av kommunikationer börjar bli självklara. Det är en utveckling som vi bara är i början av. Det medför att nu är det tvärt om så att dynamisk förståelse är lönsam för alla.

Allt fler måste möta det ännu okända. Att det är ett glapp mellan det tidigare auktoritära samhället och dagens behov finns det gott om bevis för på olika sätt. Torsdagen den 11 mars 2010 fanns rubriken: "Folk måste få göra fel", i Svenska Dagbladet, och i ingressen stod det: "27-årige företagaren Gustaf Josefsson säger att det är lätt för unga att starta och driva företag i Sverige. Problemet är att man är rädd för att misslyckas".

Det vimlar av sådana exempel. Vi vet att det är så och samtidigt inbillar vi oss att det inte kan finnas en begriplig förklaring till att det är som det är. Vi får helt sonika inte tala om att vi blir lärda att lydnad är det enda riktiga; medan att steg för steg nå förståelse är fel. Vi hindrar oss själva för Hypertabut tar emot. Därför är det omöjligt för oss att komma vidare så länge som Hypertabut finns kvar för att skydda de dolda religiösa dogmerna, och dess statiska förnuft, som vi är lärda är människans natur.

Den akademiska sekten skyddar den dolda religiösa lydnaden; det statiska förnuftet, med näbbar och klor. För blotta misstanken om att det statiska förnuftet är en bluff är ett hot mot deras statliga monopol på utbildning och forskning. Den akademiska sekten har all anledning att skydda de dolda religiösa lydnadsdogmerna för att på så sätt skydda prestige, privilegier och löner.

Den religiösa lydnaden har som fejkad kunskap varit ett oerhört lönsamt monopol i över sjuhundra år för de som kommit åt syltburken. Den akademiska sekten omsätter över hela världen gigantiska belopp, av medborgarnas skattepengar, för att polera den akademiska svindeln. Tänk bara på vad kostnaden är för en enda skola eller för ett enda universitet.

Den akademiska kulten är en global rörelse vars medlemmar vinner på att skydda det gemensamma grundläggande bedrägeriet. Otvivelaktigt är det så att de flesta inte känner till att de stödjer en bluff. De tror att de gör sin plikt: genom att inte undersöka grunden de står på. Det är även så att fenomenet, grupptänkande, eller groupthink, är välkänt.

Det finns därför många olika möjligheter att förklara att det är som det är; även om det inte är ett försvar för att låta terrorn fortsätta. Sedan år 1277 har kyrkans regler varit detsamma som förnuft, vilket är det västerländska tänkandet, som även kallas det vetenskapliga tänkandet. Detta år deklarerade nämligen kyrkan vad som skulle vara möjligt att förstå med vår tänkande förmåga. Kyrkans regler, som idag kallas för vetenskap, är i grund och botten frågan om ett trick för att begränsa vår tanke- och förståelseförmåga.

När du fattar vad det är frågan om kommer du att hånskratta, åt de som talar om risken med att "Storebror" kan se dig, via olika former av övervakning. I själva verket har pöbeln sedan medeltiden tränats av, den akademiska sekten och vad som idag är massmedia, till att bli lydiga drängar och pigor.

Massmedia är och förblir kampanjorgan för den eftersläntrade feodalismen. Det kan inte vara på ett annat sätt när "massa" är pöbeln och budskapet är att pöbeln ska förbli trogen den dolda lydnadsguden; med dess dolda prästerskap i den akademiska lydnadssekten. Ett bättre ord är därför pöbelmedia eller lydnadsmedia. Visst, kan det finnas tidningar och böcker som inte är lydnadsmedia. Det är innehållet som avgör; inte sättet att producera eller sprida.

Om du inte håller med om bedrägeriet, den totala lydnaden, går det illa för dig. I alla fall så har det varit. Tidigare var den akademiska sektens hjärntvätt ett viktigt maktverktyg för kungar och härskare. Idag är den akademiska kulten ett maktmonopol som bara skyddar akademikernas unkna lögner för att lura av dig ditt förstånd och dina skattepengar. För idag, i det ständigt uppkopplade och globala samhället, går det inte att dölja bedrägerier. Den västerländska förbannelsen i den påbörjade globaliseringen är ett allvarligt hot. Idag måste allt fler greppa dynamiska processer eller rörelse och förändring, som förbannelsen omöjliggör. Men ännu en tid har den akademiska pesten statligt beskydd.

Vi är lurade att leva i en ständig oro som vi tror är frihet. Vi kan ana att något är fel men vi kan inte förstå. När du har fakta och överblick kommer du att inse att George Orwells (1903-1950) berömda bok 1984 (1949), kultfilmen The Matrix (1999) eller andra dystopier bara är stilla fläktar jämfört med den terror som staten, universiteten och skolan med trevliga professorer och snälla lärare får dig att tro är människans naturliga förutsättningar. Det är en hjärntvätt som dagligen förstärks med pöbelmedias ständiga kampanjer för att uppfostra dig att lyda det akademiska skräckväldet med vad du tror är "kunskaper", "nyheter" eller "debatt".

Det kan ju även vara så att du med hjälp av vad jag skriver kan få ihop ett än mer effektivt sätt att hjälpa staten, den akademiska sekten och kyrkan att förtrycka dina medmänniskor. Du kommer att tjäna mängder med pengar, få massor med uppmärksamhet i lydnadsmedia, bli inbjuden till konferenser och seminariet på universitet. Alla i den akademiska sekten kommer att älska dig! Det kan inte slå fel.

Det vimlar av sådana rötägg för terrorn behöver ständigt förstärkning. Du kan inte misslyckas på den vägen. Du behöver bara pladdra på om hur viktigt det är att INTE kunna förstå eller att tänka. Förstärk bara den romantiska sörjan som blev resultatet av den falska upplysningen. Låt käften gå på om hur viktigt det är att följa sina känslor som absolut inte får eller kan förstås. Den stora vinsten är att när pöbeln krälar omkring i meningslöst dravel blir de ju tvingade till; att lyda och döda på minsta lilla kommando.


Länkar

Voltaire (1694-1778)
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire

Rousseau (1712-1778)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

”Folk måste få göra fel”, Negra Efendic, Svenska Dagbladet, Näringsliv, torsdag 11 mars 2010, sidan 5
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/folk-maste-fa-gorafel_4408127.svd

Groupthink (1952)
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_think

En bra artikel om grupptänkande: A View from the Back Seat, Longtime General Motors reporter David Welch looks back on how America's premier auto company got trapped in groupthink.
http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,628070,00.html

George Orwell - Eric Arthur Blair (1903-1950)
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

Om Boken: 1984 /Nineteen Eighty-Four (1949)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four

The Matrix (1999)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_matrixInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!